Stavební správa západ

Integrovaný systém řízení

Stavební správa západ (dále jen SSZ) je organizační jednotkou Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen SŽDC). SŽDC plní funkci vlastníka a provozovatele dráhy celostátní a drah regionálních ve vlastnictví státu. Základním posláním SSZ je plnit funkci investora staveb železniční dopravní cesty v majetku státu.

Stavební správa západ udržuje jeden integrovaný systém řízení a vyhlašuje tuto integrovanou politiku. K zabezpečení a dalšímu rozvoji IMS se SSZ zavazuje ke:

 

  • zdokonalování profilu organizace a přijímání opatření k jeho zlepšování,
  • zkvalitnění integrovaného systému řízení v rámci neustálého zlepšování systémů kvality (QMS), environmentu (EMS) a systému bezpečnosti ochrany zdraví při práci (SMBOZP),
  • aktivnímu podílení se na zavádění strategických záměrů Dopravní politiky ČR, včetně interoperabilních systémů, konceptu Rychlých spojení a budování systému ERTMS,
  • zvyšování a prohlubování povědomí zaměstnanců o souvislostech mezi aktivitami organizace a jejich konkrétní pracovní činností s ohledem na kvalitu investorsko-inženýrské činnosti, ochranu životního prostředí a BOZP,
  • zvyšování odborných znalostí a kvalifikačních předpokladů zaměstnanců,
  • zkvalitnění podmínek pro komunikaci a spolupráci uvnitř organizace, ale i s ostatními složkami SŽDC, státní správou, dalšími zainteresovanými stranami a veřejností,
  • zajištění a kontroly plnění požadavků právních i jiných předpisů související s přípravou a realizací investičních akcí, a to i u zhotovitelských firem,
  • udržení vysoké úrovně kvality pracovních činností z pozice investora v přípravě dokumentací na realizaci staveb,
  • zajištění a kontroly realizace staveb s důrazem na kvalitu, životní prostředí a BOZP,
  • prevenci vzniku mimořádných situací, jejichž důsledky by mohly mít negativní vliv na zdraví zaměstnanců, životní prostředí a majetek SŽDC, zvyšování úrovně ochrany zdraví a pracovního prostředí.

 

Povinnosti plynoucí z integrované politiky přijaté vedením organizace jsou závazné pro všechny zaměstnance SSZ a osoby pracující ve prospěch SSZ.

 


Soubory ke stažení

Certifikát BOZP 2016-2019 pdf
Certifikát EMS 2016-2018 pdf
Certifikát SMJ 2016-2018 pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC