Návrh železničního jízdního řádu pro období od 10. 12. 2017 do 8. 12. 2018

Návrh je vydán podle zákona č. 266/1994 Sb. v platném znění a je určen pro účely jeho projednání s Ministerstvem dopravy, krajskými úřady a dopravci.

Připomínky a podněty k Návrhu lze uplatnit u jednotlivých dopravců. Dopravce vlaků je uveden v záhlaví každé traťové tabulky, případně zvláštní poznámkou u vlaku. K vlakům dálkové dopravy lze připomínky a podněty uplatnit také u Ministerstva dopravy ČR, k vlakům regionálním (Sp, Os) lze připomínky a podněty uplatnit také u územně příslušného krajského úřadu.

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace připomínky a podněty k Návrhu jízdního řádu nevyřizuje.


 

Region
Praha a Středočeský kraj
Ústecký kraj
Karlovarský kraj
Plzeňský kraj
Jihočeský kraj
Kraj Vysočina
Pardubický kraj
Královéhradecký kraj
Liberecký kraj
Jihomoravský kraj
Olomoucký kraj
Moravskoslezský kraj
Zlínský kraj
Vybrané zvláštní vlaky

 

 

Recepce GŘ (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(v pracovní době Po-Pá)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

Copyright © 2009-2012 SŽDC