Broušení pojížděných součástí výhybek

1. 1. 2016 vstoupil v platnost Pokyn generálního ředitele č. 10/2015 pro cyklické broušení výhybek a výhybkových konstrukcí na železničních drahách v majetku ČR, se kterými má právo hospodařit SŽDC a dalších železničních drahách provozovaných SŽDC. Více informací naleznete v následujícím dokumentu

Systém broušení pojížděných součástí výhybek platný od 1. 1. 2016.pdf

 

Adresa pro vkládání dat diagnostiky provedené zhotoviteli broušení

http://brouseni.tudc.cz/

 

Protokol o broušení výhybkových konstrukcí

Protokol broušení.pdf

Protokol broušení.xlsx

 

Seznamy vydaných osvědčení na broušení pojížděných součástí výhybek

SŽDC

Seznam osvědčení na broušení pojížděných součástí výhybek vydaných zhotovitelům SŽDC

 

Mimodrážní

Seznam osvědčení na broušení pojížděných součástí výhybek vydaných externím zhotovitelům

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC