Aktuality

Přejezd ve Studénce má zpracovaný záměr projektu mimoúrovňového křížení

V p­růběhu prázdninových měsíců předložíme Centrální komisi Ministerstva dopravy ke schválení záměr projektu nahrazení stávajícího úrovňového přejezdu ve Studénce mimoúrovňovým křížením. Současně zpracovala i dokumentaci k územnímu rozhodnutí, kterou…

Pňovanský most projde omlazovací kúrou

Již více než 100 let, konkrétně od roku 1901 slouží železničnímu provozu na trati mezi Pňovany a Bezdružicemi unikátní most, kter…

Drážní hasiči převzali první nové cisterny

Předsta­vitelé Hasičské záchranné služby Správy železniční dopravní cesty (HZS SŽDC) převzali v Jičíně prvních deset speci…

Na letošním veletrhu Czech Raildays jsme ukázali další nová vozidla

Správa železniční dopravní cesty je tradičním účastníkem ostravského veletrhu železničn…

Simulovaný pád lanovky prověřil spolupráci všech složek IZS

Na Ještědu spadla kabinka lanovky, druhá zůstala uvízlá na půli cesty.

Vlaky mezi Lovosicemi a Louny brzy výrazně zrychlí

V těchto dnech začala revitalizace trati Louny – Lovosice, díky které bude možné zavést spěšné vlaky z Loun do krajského města …