O konferenci

Ve svých motivačních projektech se zaměřujeme na nabídku perspektivního stu­dijního a pracovního uplatnění na železnici České republiky i Evropské unie. Součástí těchto projektů je právě Interaktivní konference pro studenty odborných škol zaměřených na železniční dopravu. 

Konference má interaktivní charakter a umožňuje se tak aktivně zapojit do cílené diskuse s přednášejícími během konference za použití moderní konferenční techniky, která je trendem budoucnosti.

Připravili jsme pro vás již 5. ročník na téma Bezpečnost železniční dopravy, která proběhne 19. dubna 2018 od 10.00 – 16.00 v kongresovém sálu hotelu Olšanka v Praze.