Témata

Studentská konference

5. ročník interaktivní konference pro studenty

19. dubna 2018 od 10:00 – 16:00 – kongresový sál hotelu Olšanka Praha 

téma: Bezpečnost železniční dopravy

 

Program

Dopolední část: 10:00 – 12:40

10:00 – 10:05  zahájení konference

10:05 – 10:20  Bc. Jiří Svoboda, MBA, generální ředitel SŽDC – SŽDC jako moderní zaměstnavatel 21. století

10:20 – 10:50  Ing. Tomáš Slavíček, generální ředitel SUDOP Praha – Vliv bezpečnostních hledisek na projektování tratí

10:50 – 11:20  Mgr. Ing. Radek Čech, Ph.D., ředitel odboru strategie SŽDC – Budování systému ETCS v ČR a jeho fungování rámci EU

11:20 – 11:25  otázky pro studenty Učebna SŽDC

11:25 – 11:55  Lukáš Neudert, Martin Hájek, Národní centrum kybernetické bezpečnosti a informační bezpečnost – Národní cvičení kybernetické bezpečnosti

12:00 – 12:05  otázky pro studenty Učebna SŽDC

12:10 – 12:40  Ing. Pavol Lauro, GR odbor stratégie a vonkajších vzťahov ŽSR – Zvyšování bezpečnosti železnice na Slovensku

 

Odpolední část: 13:30 – 16:00

13:30 – 14:00  Ing. Martin Krupička, ředitel odboru zabezpečovací a telekomunikační techniky SŽDC – Zabezpečení železničních tratí v ČR

14:05 – 14:10  otázky pro studenty Učebna SŽDC

14:15 – 14:45  Ing. Martin Švehlík, vedoucí oddělení koncepce VRT a technologického rozvoje –  Management bezporuchovosti, pohotovosti a udržovatelnosti VRT včetně bezpečnosti v dlouhých tunelech

14:50 – 14:55  otázky pro studenty Učebna SŽDC

15:00 – 15:30  Jiří Zima, velitel jednotka požární ochrany Nymburk – Odstraňování nehod na železnici

15:35 – 16:00  vyhodnocení výsledků z Učebny SŽDC – ceny, závěr