Čekací doby a opatření při zpoždění vlaků osobní dopravy v podmínkách svobodného přístupu na železniční dopravní cestu

Odborný garant: Ing. Michal Berzkowitsch
Zaměření práce:
Stručný popis tématu
(co od práce očekáváte):

Práce by měla navrhnout zásady pro stanovování opatření při zpoždění vlaků osobní dopravy v podmínkách svobodného přístupu na železniční dopravní cestu tak, aby byla vyloučena diskriminace jednotlivých dopravců a nebyla narušována práva, vzniklá přidělením kapacity dráhy.

Kontaktní osoba: Ing. Michal Urbanec, Urbanec@szdc.cz, 972 235 607