Návrh řešení dopravní obslužnosti v regionu údolí Desné

Odborný garant: Ing. Vladimír Fabík, GŘ O16
Zaměření práce:
Stručný popis tématu
(co od práce očekáváte):

Zhodnocení  současného stavu s odkazem na realizovanou elektrifikaci trati Šumperk – Kouty nad Desnou, na stávající skladbu vozového parku, zhodnocení efektivity četnosti vlakových spojů, frekvence cestujících při prodloužení  vozebního ramene Nezamyslice – Prostějov –  Kouty nad Desnou atd.

Řešení dopravního modelu co do počtu vlaků, zastavování, dopravní technologie atd.

Návrh přímého spojení  Brno – Kouty nad Desnou s využitím stávajícího modelu linky R12, přímé spojení  Hanušovice, Česká Třebová atd.  

Kontaktní osoba: Ing. Michal Urbanec, Urbanec@szdc.cz, 972 235 607