Porovnání tvorby ročního jízdního řádu na tratích SŽDC s tvorbou na některé ze sousedních zahraničních infrastruktur

Odborný garant: Ing. Milan Nový
Zaměření práce:
Stručný popis tématu
(co od práce očekáváte):

Účelem práce je přehledným způsobem charakterizovat systém pro tvorbu ročního jízdního řádu používaný na SŽDC, státní organizace a systém používaný na některé ze sousedních železnic, např. v Německu, Rakousku či Polsku. Práce by měla obsahovat porovnání možností obou systémů z pohledu jejich rozsahu, obsluhy, potřeby vstupních dat, kvality dílčích modulů, včetně jejich výstupů a komunikačních vazeb na návazné systémy.

Kontaktní osoba: Ing. Michal Urbanec, Urbanec@szdc.cz, 972 235 607