Stanovení jízdního odporu vlaků kombinované dopravy

Odborný garant: Ing. Rudolf Mrzena, Ph.D
Zaměření práce:
Stručný popis tématu
(co od práce očekáváte):

Porovnat používané jízdní odpory u SŽDC a zahraničních provozovatelů. Určení jízdního odporu ložených vlaků kombinované dopravy se zaměřením na 4np vozy a kloubové 6np vozy. Posoudit vliv druhu brzdy (litinové zdrže/nekovové zdrže/kotoučová brzda) na jízdní odpor těchto vlaků

Kontaktní osoba: Ing. Michal Urbanec, Urbanec@szdc.cz, 972 235 607