Příměstská doprava v okolí velkých měst

Odborný garant: Ing. Michal Váňa, Ph.D.
Zaměření práce:
Stručný popis tématu
(co od práce očekáváte):

Možné druhy dopravní obsluhy velkých měst; železnice jako páteřní dopravní systém; integrované dopravní systémy; problematické oblasti.  

Kontaktní osoba: Ing. Michal Urbanec, Urbanec@szdc.cz, 972 235 607