Koncepce řízení provozu na tratích D3 v Jihočeském kraji

Odborný garant: Ing. Jaroslav Voldřich
Zaměření práce:
Stručný popis tématu
(co od práce očekáváte):

Posoudit současný způsob řízení železničního provozu a zabezpečení jízd vlaků na tratích se zjednodušeným řízením drážní dopravy dle předpisu D3 v  Jihočeském kraji. Pro tyto tratě (všechny nebo vybrané dle zvážení autora) navrhnout technické a organizační úpravy, směřující ke zvýšení bezpečnosti a zkrácení jízdních dob vlaků. Navržené řešení porovnat s úpravami, realizovanými na obdobných tratích v jiných regionech nebo zahraničí, a vyhodnotit jeho přínosy.

Kontaktní osoba: Ing. Michal Urbanec, Urbanec@szdc.cz, 972 235 607