Analýza přirážek k jízdním dobám v rámci železničních staveb v ČR

Odborný garant: Ing. Jiří Černošek
Zaměření práce:
Stručný popis tématu
(co od práce očekáváte):

Cílem je vypracování (ověření správnosti) metodiky stanovování přirážek k jízdním dobám vůči železničním stavbám v ČR aplikovatelné pro konstrukci jízdního řádu - na základě UIC-Kodexu 451 – 1.

Kontaktní osoba: Ing. Michal Urbanec, Urbanec@szdc.cz, 972 235 607