Návrh zvýšení propustnosti tratě 501 v přetěžovaném úseku Úvaly - Český Brod

Odborný garant: Ing. Alexandr Vrtěl
Zaměření práce:
Stručný popis tématu
(co od práce očekáváte):

Navrhnout řešení čtyřkolejného traťového úseku mezi žst. Úvaly a žst. Český Brod (přes zastávky Tuklaty a Rostoklaty a bez výrazného zásahu do stávající proběhlé modernizace) aby bylo možno bezkolizně řešit současné obousměrné předjíždění osobních (resp. pomalejších) vlaků vlaky vyšších kategorií (resp. vlaky rychlejšími) v tomto traťovém úseku.

Kontaktní osoba: Ing. Michal Urbanec, Urbanec@szdc.cz, 972 235 607