Návrh zvýšení propustnosti tratě 501 v úseku Přelouč - Pardubice hl.n.

Odborný garant: Ing. Alexandr Vrtěl, GŘ O16
Zaměření práce:
Stručný popis tématu
(co od práce očekáváte):

Navrhnout řešení čtyřkolejného traťového úseku mezi žst. Přelouč a zastávkou Valy u Přelouče, aby bylo možno variabilně řešit předjíždění osobních (resp. pomalejších) vlaků vlaky vyšších kategorií (resp. vlaky rychlejšími) v tomto traťovém úseku.

Kontaktní osoba: Ing. Michal Urbanec, Urbanec@szdc.cz, 972 235 607