Propustnost tratí v okolí velkých městských aglomerací

Odborný garant: Ing. Radim Brejcha, Ph.D., Ing. Pavel Krýže, Ph.D.
Zaměření práce:
Stručný popis tématu
(co od práce očekáváte):

Návrh na zvýšení propustnosti dopravní sítě v okolí velkých měst s důrazem na kapacitu příměstské železniční dopravy. Návrhy metodiky, změny předpisových ustanovení a legislativních změn vedoucích ke zvýšení propustnosti v okolí městských aglomerací. Stanovení priority vlaků odlišné od standardních postupů. (svazkování vlaků, jízda ve svazcích apod.)

Kontaktní osoba: Ing. Michal Urbanec, Urbanec@szdc.cz, 972 235 607