Překladiště kombinované dopravy v ČR

Odborný garant: Ing. Michal Váňa, Ph.D., spolupráce Ing. Lukáš Soukup (MD)
Zaměření práce:
Stručný popis tématu
(co od práce očekáváte):

Výběr vhodné lokality pro návrh terminálu kombinované přepravy; dispoziční řešení překladiště;  návrh ploch a dopravního připojení; technologie práce a návrh mechanizačních prostředků pro manipulaci s nákladovými jednotkami.

Kontaktní osoba: Ing. Michal Urbanec, Urbanec@szdc.cz, 972 235 607