Systémy měření spotřeby trakční energie na hnacích vozidlech

Odborný garant: Bc. Petr Bošek
Zaměření práce:
Stručný popis tématu
(co od práce očekáváte):

Návrh rovného měření skutečně odebrané elektrické energie hnacími vozidly. Zhodnocení výhod a nevýhod oproti současnému používanému systému paušálů.

Kontaktní osoba: Ing. Michal Urbanec, Urbanec@szdc.cz, 972 235 607