Zavedení jednotného napájecícho systému 25 kV a jeho následná implementace v podmínkách ČR

Odborný garant: Ing. Radim Brejcha, Ph.D.
Zaměření práce:
Stručný popis tématu
(co od práce očekáváte):

Obecný popis výhod a nevýhod napájecího systému 25 kV střídavých oproti 3 kV stejnosměrných.  Technická připravenost dopravní cesty V ČR. Připravenost dopravců a následná implementace v podmínkách české železnice, včetně časového harmonogramu.

Kontaktní osoba: Ing. Michal Urbanec, Urbanec@szdc.cz, 972 235 607