Vznik veřejných logistických center u SŽDC, jejich přínosy a lokace

Odborný garant: Ing. Michal Váňa, Ph.D.
Zaměření práce:
Stručný popis tématu
(co od práce očekáváte):

Obecný popis fungování veřejného logistického centra. Možné výhody/nevýhody vzniku veřejného logistického centra nebo center u SŽDC a jejich lokace.

Kontaktní osoba: Ing. Michal Urbanec, Urbanec@szdc.cz, 972 235 607