Technologické posouzení provozu vlaků s hybridním pohonem na stávající dopravní síti

Odborný garant: Ing. Radim Brejcha, Ph.D.
Zaměření práce:
Stručný popis tématu
(co od práce očekáváte):

Návrh vhodných tratí pro použití hybridních vozidel z pohledu rozšíření elektrické vozby. Technické možnosti na straně dopravce (objednatele) i na straně dopravní infrastruktury. Zjednodušený propočet ekonomické návratnosti pořízení vozidel. Nutné technické vybavení vratných stanic na neelektrizovaných tratích.

Kontaktní osoba: Ing. Michal Urbanec, Urbanec@szdc.cz, 972 235 607