Architektonický návrh souboru typových budov osobních nádraží

Odborný garant: Ing. Jan Vraný
Zaměření práce:
Stručný popis tématu
(co od práce očekáváte):

Návrh architektonického řešení souboru typových budov osobních nádraží (žel. stanic i zastávek) s ohledem na charakter lokality ( v zástavbě, mimo zástavbu, horské oblasti, apod.), počet cestujících a rozsah základních a doplňkových služeb pro cestující.

Kontaktní osoba: Ing. Michal Urbanec, Urbanec@szdc.cz, 972 235 607