Modernizace železničního spojení v beskydském regionu – trať č. 325 Studénka – Veřovice

Odborný garant: Ing. Ondřej Brdíčko
Zaměření práce:
Stručný popis tématu
(co od práce očekáváte):

Cílem práce je prověřit možné varianty modernizace z pohledu technického, dopravnětechnologického, marketingového, ekologického a ekonomického.

Kontaktní osoba: Ing. Michal Urbanec, Urbanec@szdc.cz, 972 235 607