Kontejnerový terminál Obrnice

Odborný garant: Ing. Miroslav Čepek
Zaměření práce:
Stručný popis tématu
(co od práce očekáváte):

Napojení vznikajícího kontejnerového překladiště do kolejiště železniční stanice Obrnice (návrhy potřebných úprav kolejiště). Vypracování  technologie možných obsluh překladiště železniční dopravou (místní technologie, možnosti tvorby ucelených vlaků, spojení  s přímořskými přístavy či jinými terminály). Kapacitní možnosti překladiště s ohledem na poptávku v regionu.

Kontaktní osoba: Ing. Michal Urbanec, Urbanec@szdc.cz, 972 235 607