Napojení strategické průmyslové zóny Triangle na železniční infrastrukturu

Odborný garant: Ing. Miroslav Čepek
Zaměření práce:
Stručný popis tématu
(co od práce očekáváte):

Vypracování studie proveditelnosti výstavby trati (vlečky) do strategické průmyslové zóny Triangle. 

Kontaktní osoba: Ing. Michal Urbanec, Urbanec@szdc.cz, 972 235 607