Omezování železniční dopravy se dotýká dálkových i regionálních vlaků

Na základě rozhodnutí vlády se od soboty 14. března 2020 zastavila veškerá přeshraniční a dálková mezinárodní osobní železniční doprava. Od pátku 20. března a od soboty 21. března pak začala redukce státem objednávané vnitrostátní dálkové dopravy, přestaly jezdit také některé komerční vlaky vypravované jednotlivými dopravci.

V týdnu od pondělí 23. března se začaly postupně měnit jízdní řády zejména v regionální dopravě objednávané kraji. Ty přistupují k rušení spojů z důvodu uzavření škol a obecně kvůli poklesu poptávky po přepravě. Omezování regionální dopravy pokračuje i na počátku dubna. Žádáme proto všechny cestující, aby se předem přesvědčili, zda jejich vlak opravdu jede, a to buď u jednotlivých dopravců nebo na webu Správy železnic. K dispozici jsou rovněž aktualizované jízdní řády pro jednotlivé tratě. Kvůli nepředvídatelnému vývoji situace se šířením koronaviru a jejího dopadu na dopravu není možné průběžně aktualizovat vývěsné jízdní řády v železničních stanicích a na zastávkách.

O všech změnách bude Správa železnic informovat podle časových možností opakovaným mimořádným operativním hlášením staničního rozhlasu či zveřejněním textu na informačních tabulích.

Jízda po peážních tratích

Na základě výjimky udělené ministrem dopravy 14. března 2020 jsou umožněné peážních jízdy vlaků osobní dopravy za stanovených podmínek, tedy že nebude umožněn výstup ani nástup cestujících na území cizího státu a přeprava je vedena jedním vlakem bez přestupu. Týká se to peážních jízd Hrádek nad Nisou – Zittau – Varnsdorf přes území Polska a Německa.

Rozhodnutím PKP Polskie Linie Kolejowe se neumožňují peážní jízdy vlaků z Jindřichova ve Slezsku do Mikulovic.

Související a doplňující informace

Změny v jízdním řádu

Zrušení režimu „zastávek na znamení“

Ministerstvo dopravy

Ministerstvo zdravotnictví


Správa železnic zajišťuje na svých nádražích zvýšený mimořádný úklid a dezinfekci, a to jak veřejných prostor, tak i sociálního zázemí. Dosud instalovala přibližně 300 dezinfekčních stojanů / nástěnných dezinfekcí na více než dvou stovkách nádražích. Jedná se především o nádraží v krajských a hlavním městě nebo o příhraniční stanice a nádraží s větší frekvencí cestujících. Ve stanicích jsou umístěny informační tabule s pokyny a informacemi v souvislosti s šířením koronaviru na našem území.

Soubory ke stažení

Informace pro občany o koronaviru pdf