Podzimní cesta Preventivního vlaku letos startuje v Kolíně

Úspěšný projekt Českých drah, Správy železniční dopravní cesty a ČD Cargo Preventivní vlak bezpečné železnice letos zahájí svou podzimní cestu v úterý 10. září v Kolíně a bude zde studentům a žákům k dispozici do středy 11. září. Dále se 12. a 13. září zastaví v Čáslavi, poté zavítá 24. až 26. září na pražské smíchovské nádraží, mimořádný Preventivní vlak bude také 17. až 19. září ve Žďáru nad Sázavou a svou podzimní trasu zakončí 2. října v Úvalech. Součástí letošní bezpečnostně-preventivní akce bude opět projekce filmu To nedáš! 2.

Preventivní vlak, pořádaný už od roku 2007, je určen žákům druhého stupně základních škol a studentům středních škol a učilišť. Zábavnou interaktivní formou seznamuje mládež ve věku 12 až 19 let s riziky na železnici, která je nejčastěji ohrožují. Například nebezpečí zasažení elektrickým proudem z trolejí při výstupu na vlaky, vážných úrazů při nepovoleném přecházení přes koleje a při naskakování a vyskakování z jedoucího vlaku, včetně rizik, která hrozí na železničních přejezdech.

Preventivní vlak je jedním z nejvýznamnějších projektů národního dopravce v rámci společenské odpovědnosti. Statistiky každoročně ukazují, že řada nejen mladých lidí stále nerespektuje jasně daná bezpečnostní pravidla na železnici. Jedná se například o automobily na přejezdech, nebezpečnou zábavu na odstavených vagónech nebo přecházení tratě mimo určená místa a další. Mnozí si však neuvědomují, že důsledky jejich riskantního jednání na železnici jsou ve většině případů tragické. Přestože se může zdát tato bezpečnostní osvěta poměrně zdlouhavá, díky interaktivní a mládeži přístupné formě jednoznačně vede ke zlepšení stavu,“ uvádí Radek Dvořák, místopředseda představenstva ČD a náměstek generálního ředitele pro obchod.

Správa železniční dopravní cesty podporuje dlouhodobě prevenci a osvětu v oblasti bezpečnosti na železnici.  Soustavně apelujeme na maximální pozornost a respektování všech prověřených pravidel a ke komunikaci s mladými lidmi využíváme veškeré informační kanály, které jsou pro ně přirozeným zdrojem informací. Nezastupitelné místo má i přímý kontakt, právě tak, jak jej nabízí formát Preventivního vlaku,“ konstatuje generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda.

Co návštěvníky v Preventivním vlaku čeká?
Žáci a studenti v rámci programu Preventivního vlaku prochází třemi stanovišti. Tím prvním je speciální vagón upravený na kinovůz, kde bude probíhat projekce hraného dokumentu s názvem To nedáš! 2. Tento již druhý z řady bezpečnostně-preventivních filmů seznamuje veřejnost s důležitými pravidly bezpečnosti na železnici a v jejím okolí, upozorňuje na rizikové chování a jeho možné fatální důsledky. Přestože se jedná o fikci, snímek je velmi emotivní a působivý, jelikož jednotlivé tragické příběhy vychází ze skutečných událostí. Motivací k vytvoření série filmů To nedáš! byly především šokující statistiky železničních nehod v posledních letech, ve kterých figurovali právě mladí lidé.

Druhý, konferenční vůz je připraven pro diskusi žáků a studentů s odborníky, kteří šetří nehody na železnici. Návštěvníci se setkají s vyšetřovateli Správy železniční dopravní cesty a Českých drah, kteří představí příklady z praxe a posluchačům přiblíží, co mají jednotlivé složky integrovaného záchranného systému při mimořádné události na starosti.  

Na třetím stanovišti čekají na žáky a studenty hasiči SŽDC s mnohaletou zkušeností, kteří předvedou záchranné práce v praxi. Žáci a studenti si také sami vyzkouší první pomoc. Čeká je věrohodná simulace záchrany lidského života.

Projekce se konají na uvedených nádražích vždy od 8:15 do 14:15 hod. Délka cyklu pro jednu skupinu je přibližně 110 – 120 minut. Studenti a žáci do Preventivního vlaku přicházejí po předchozím objednání. Vstup je zdarma, veškeré náklady na tuto preventivní akci nesou organizátoři projektu.    

Preventivní vlak organizují tradičně České dráhy, SŽDC a ČD Cargo. Projekt si v rámci společenské zodpovědnosti klade za cíl snížení počtu mimořádných událostí na železnici. Za dvanáct let tímto speciálním vlakem prošlo přes 26 500 mladých lidí z padesáti měst.

Soubory ke stažení

tisková zpráva ke stažení pdf