SŽDC dosáhla plánovaného výsledku hospodaření

Za účasti nového ministra dopravy Vladimíra Kremlíka se 3. května 2019 uskutečnilo pravidelné zasedání Správní rady Správy železniční dopravní cesty (SŽDC). Jeho hlavním bodem bylo projednání a schválení výroční zprávy a roční účetní závěrky SŽDC za rok 2018.

Ředitel odboru strategie Radek Čech prezentoval členům správní rady záležitosti týkající se projektu Rychlých spojení. Ve svém vystoupení se zaměřil především na představení průběžných výsledků přípravy vysokorychlostního spojení Praha – Brno.

 

Pro bližší informace kontaktujte:

doc. Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D., předseda Správní rady SŽDC, tel: +420 728 562 792