V souvislosti s koronavirem se od soboty 14. března 2020 zastavuje veškerá přeshraniční a dálková mezinárodní osobní železniční doprava

Vážení cestující, v návaznosti na usnesení vlády ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až d) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb.,
o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona

Vláda z a k a z u j e

Všem dopravcům v mezinárodní drážní osobní dopravě s účinností od 14. března 2020 od 00:00 hodin přepravu cestujících přes hranice České republiky.


Toto rozhodnutí Vlády ČR ukládá všem dopravcům v mezinárodní drážní osobní dopravě vyloučit  přepravu cestujících přes hranice České republiky s účinností od výše uvedeného data. Soupravy jedoucí ze a do sousedních zemí mohou zajišťovat přepravu cestujících ve vnitrostátním úseku.

Dopravcům v mezinárodní drážní osobní dopravě se sídlem v ČR jakož i dopravcům se sídlem mimo ČR se umožňuje dopravit prázdné soupravy bez cestujících do / mimo území ČR.

Cestující bude Správa železnic informovat prostřednictvím vývěsek ve stanicích, dle časových možností opakovaným mimořádným operativním hlášením staničního rozhlasu či zveřejněním textu na informačních tabulích.

Z rozhodnutí krizového štábu Slovenské republiky bude zastavena železniční osobní doprava mezi Slovenskem a Českou republikou od 13. března 2020 od 07:00 hodin.

Jízda po peážních tratích

Na základě výjimky udělené ministrem dopravy 14. 3. 2020 jsou umožněné peážních jízdy vlaků osobní dopravy za stanovených podmínek, tedy že nebude umožněn výstup ani nástup cestujících na území cizího státu a přeprava je vedena jedním vlakem bez přestupu. Týká se to peážních jízd Hrádek nad Nisou – Zittau – Varnsdorf přes území Polska a Německa.

Rozhodnutím PKP Polskie Linie Kolejowe se neumožňují peážní jízdy vlaků z Jindřichova ve Slezsku do Mikulovic. 

Související a doplňující informace

Změny v jízdním řádu

Zrušení režimu „zastávek na znamení“

Ministerstvo dopravy

Ministerstvo zdravotnictví


Správa železnic zajišťuje na svých nádražích zvýšený mimořádný úklid a dezinfekci, a to jak veřejných prostor, tak i sociálního zázemí. Do dnešního dne instalovala 272 dezinfekčních stojanů / nástěnných dezinfekcí na 202 nádražích. Jedná se především o nádraží v krajských a hlavním městě nebo o příhraniční stanice a nádraží s větší frekvencí cestujících. Ve stanicích jsou umístěny informační tabule s pokyny a informacemi v souvislosti s šířením koronaviru na našem území.

Soubory ke stažení

Informace pro občany o koronaviru pdf