Aktuality

13.10.2017 V pondělí začne cestujícím sloužit nová zastávka Havířov střed

SŽDC dokončila stavbu nové zastávky Havířov střed. Poslední úspěšná technicko-bezpečnostní zkouška umožní zastavování osobních a spěšných vlaků již od pondělí 16. října 2017. Denně se stovkám cestujících z blízkého okolí zkrátí dojíždění vlakem. Stavba probíhala od 1. března letošního roku a náklady na její realizaci dosáhly bezmála 37 milionů korun.

12.10.2017 Návštěva britského poradce pro vysokorychlostní tratě Andrewa McNaughtona v Praze

Prahu navštívil ve dnech 10. a 11. října profesor Andrew McNaughton, který je strategickým poradcem Ministerstva dopravy pro naplnění vládou letos schváleného Programu rozvoje rychlých železničních spojení v České republice. Jednal zde jak se zástupci Ministerstva dopravy, tak i Správy železniční dopravní cesty (SŽDC).

10.10.2017 Modernizované pardubické hlavní nádraží přinese vyšší komfort cestování, vlaky budou rychlejší a tišší

Centrální komise Ministerstva dopravy schválila záměr projektu modernizace železničního uzlu Pardubice, kterou předložil investor budoucí stavby – Správa železniční dopravní cesty. Modernizace železniční infrastruktury na pardubickém hlavním nádraží přinese snížení hluku a zvýšení rychlosti projíždějících vlaků. Cestujícím budou sloužit opravená ostrovní nástupiště s bezbariérovým přístupem, nový orientační systém, staniční rozhlas, výtahy a eskalátory. Předpokládané investiční náklady přesáhnou 4 miliardy korun. V první fázi bude stavba financovaná z národních zdrojů, očekává se však spolufinancování z prostředků EU. Se začátkem stavby se počítá již v roce 2019, práce potrvají tři roky.

05.10.2017 Modernizace plzeňského hlavního nádraží umožnila až čtyřikrát rychlejší průjezd vlaků

Správa železniční dopravní cesty slavnostně ukončila první část modernizace plzeňského hlavního nádraží. Cílem projektu bylo upravit stanici tak, aby mohla plnohodnotně vykonávat funkci nejdůležitější křižovatky v regionu v rámci III. tranzitního koridoru a současně křižovatky pro jednotlivé tratě, které jsou součástí transevropské dopravní sítě.

03.10.2017 Zastřešení haly pražského hlavního nádraží prošlo rekonstrukcí

Správa železniční dopravní cesty slavnostně ukončila rozsáhlou rekonstrukci zastřešení haly železniční stanice Praha hlavní nádraží, která tvoří jeden z nejvýznamnějších železničních uzlů v České republice. Kromě opravy historické památky bylo hlavním cílem projektu rovněž zvýšení bezpečnosti a komfortu pro cestující.

27.09.2017 Opravy železničních tratí pomáhají v boji proti hluku

Ke snižování hluku z železničního provozu přispívají nejen modernizace tratí spojené s kompletní výměnou kolejí v rámci celkových úprav tratě. Pozitivně může jeho hladinu ovlivnit i souvislá výměna ojetých kolejnic se zhoršenými technickými parametry ve spojení s obnovou jejich upevnění k pražcům. Potvrzují to zkušenosti z tratě Praha – Beroun.

27.09.2017 Informace ze zasedání Správní rady SŽDC

Správní rada Správy železniční dopravní cesty na svém dnešním pravidelném zasedání vzala na vědomí, že Nejvyšší soud zrušil svým verdiktem rozhodnutí Městského a následně Vrchního soudu v Praze, které zavazovalo SŽDC uhradit společnosti ČEZ celkovou částku 1,2 mld. Kč za nasmlouvanou, ale neodebranou elektřinu za rok 2010 a příslušenství a vrátil věc k novému projednání.

27.09.2017 Na prostějovském hlavním nádraží sídlí policisté

SŽDC dnes slavnostně předala Policii ČR zrekonstruované administrativní prostory na prostějovském hlavním nádraží. Jedná se o první příklad využití drážního objektu státními institucemi po převzetí výpravních budov do správy SŽDC. Do železničních stanic postupně zamíří další úředníci. Správce nádraží aktuálně jedná s desítkami institucí po celé republice.

27.09.2017 Vyjádření SŽDC k žalobě společnosti Grandi Stazioni

SŽDC vítá rozsudek Okresního soudu pro Prahu 2, jímž byla zamítnuta žaloba společnosti Grandi Stazioni zpochybňující vlastnictví hlavního nádraží v Praze SŽDC a žalovaným, tedy SŽDC a ČD, byla přiznána náhrada nákladů soudního řízení.

25.09.2017 Vyjádření SŽDC k rozhodnutí Nejvyššího soudu ve věci úhrady společnosti ČEZ

Nejvyšší soud zrušil svým verdiktem rozhodnutí Městského a následně Vrchního soudu v Praze, které zavazovalo SŽDC uhradit společnosti ČEZ celkovou částku 1,2 mld. Kč za nasmlouvanou, ale neodebranou elektřinu za rok 2010 a příslušenství, a vrátil věc k novému projednání. Na základě tohoto rozhodnutí vyzve SŽDC společnost ČEZ ve stanovené lhůtě k vydání bezdůvodného obohacení v plné výši.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC