Aktuality

19.09.2018 Správa železniční dopravní cesty se představí na Národním dni železnice 2018 v Českých Budějovicích

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) je partnerem Národního dne železnice, který se uskuteční v sobotu 22. září ve Středisku oprav kolejových vozidel v Českých Budějovicích. SŽDC představí speciální techniku, která bude k vidění v rámci Světa změny.

13.09.2018 Informace ze zasedání Správní rady SŽDC

Správní rada Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) na svém pravidelném zasedání 13. září 2018 projednala výsledek hospodaření a změnu organizační struktury státní organizace.

12.09.2018 Preventivní vlak ČD přijíždí do Zlínského kraje

Úspěšný projekt Českých drah, Správy železniční dopravní cesty a ČD Cargo Preventivní vlak bezpečné železnice zavítá v rámci své podzimní cesty do tří měst Zlínského kraje – Zlína, Otrokovic a Kroměříže. Zlín je zároveň vůbec prvním městem, kde mohou návštěvníci ve veřejné premiéře vidět nový film To nedáš! 2, na jehož vzniku se podílely České dráhy a Správa železniční dopravní cesty (SŽDC).

11.09.2018 Opravené prostory na děčínském hlavním nádraží začala využívat Policie ČR

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) dnes slavnostně předala do užívání Policie České republiky opravené prostory ve výpravní budově děčínského hlavního nádraží. Práce v interiéru památkově chráněného objektu z poloviny 19. století probíhaly od konce dubna letošního roku. Jejich zhotovitelem byla společnost DELTAXX, celková výše nákladů dosáhla téměř dvou milionů korun.

10.09.2018 Preventivně-bezpečnostní film To nedáš! 2 uvidí první diváci

Nepozornost, frajeřiny či zbytečný hazard jsou nejčastějšími příčinami těžkých úrazů dětí a mladých lidí na železnici či v jejím bezprostředním okolí. Neúprosné statistiky hovoří o tom, že stále velké množství těchto událostí končí trvalými následky či dokonce úmrtím. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) a České dráhy (ČD) už léta společně apelují na dodržování všech pravidel a předpisů, v prevenci zaměřené zejména na školáky a studenty středních škol jim nyní pomůže nový preventivně-bezpečnostní film To nedáš! 2, který má dnes svou premiéru.

03.09.2018 Výpravní budova v Turnově je po rozsáhlé rekonstrukci

Obyvatelům a návštěvníkům Turnova začala sloužit rekonstruovaná výpravní budova. V prostorách důležitého železničního uzlu Libereckého kraje se právě dnes také otevřela pobočka České pošty. Přesně rok trvající práce na jednopatrovém objektu z druhé poloviny 19. století vyšly Správu železniční dopravní cesty (SŽDC) na bezmála 30 milionů korun. Zhotovitelem stavby byla společnost Chládek a Tintěra, Pardubice.

31.08.2018 Přestavba mostů v Plzni přes Mikulášskou ulici míří do závěrečné etapy

Obousměrným zprůjezdněním Mikulášské ulice pro automobilovou a tramvajovou dopravu v pátek 31. srpna skončila další fáze investiční akce Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) s názvem Uzel Plzeň, 2. stavba – přestavba osobního nádraží, včetně mostů Mikulášská. Současně s významnou železniční stavbou došlo k výrazné modernizaci a rozšíření silniční komunikace, která probíhá pod oběma mosty, což pozitivně ovlivní plynulost i bezpečnost automobilové dopravy v této lokalitě.

31.08.2018 SŽDC otevřela opravenou nádražní budovu v Grygově

Železniční stanici Grygov nedaleko Olomouce oživila opravená nádražní budova. Více než tři měsíce trvající stavební práce zahrnovaly opravu exteriéru památkově chráněného objektu i obnovu jeho interiérů. Celková investice dosáhla částky téměř 3,4 milionu korun, dodavatelem stavebních prací byla firma Hroší stavby Morava.

30.08.2018 Mosty ve správě SŽDC jsou bezpečné

Bezpečnost drážní dopravy v České republice není ohrožena stavem železničních mostů. Většinu mostních objektů má na starosti Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), která je pravidelně kontroluje, zajišťuje jejich diagnostiku, údržbu, opravy a v řadě případů také modernizaci.

23.08.2018 Modernizace Negrelliho viaduktu má za sebou třetinu prací

Oprava Negrelliho viaduktu v centru Prahy vstupuje do další fáze. Začnou práce v řečišti Vltavy mezi bubenským nábřežím a Štvanicí, a to uvnitř štětových jímek i na lešení umístěném na nich. V srpnu se dokončí speciální zakládání na tryskové injektáži a kotvení ubourávané podpěry pod hradlem v Křižíkově ulici.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC