Aktuality

22.11.2016 Na jihočeském koridoru přibyl další dvoukolejný úsek

Správa železniční dopravní cesty slavnostně ukončila modernizaci traťového úseku Ševětín – Horusice. Jednalo se o jednu ze staveb probíhajících na IV. tranzitním železničním koridoru z Prahy do jižních Čech.

15.11.2016 Revitalizace tratě z Bludova do Jeseníku výrazně zlepšila její parametry

Správa železniční dopravní cesty slavnostně ukončila revitalizaci trati v úseku Bludov – Jeseník. Hlavním přínosem projektu je především zvýšení traťové rychlosti a zkrácení jízdních dob. Revitalizace přispěla také ke zvýšení bezpečnosti, jízdního komfortu a provozní spolehlivosti trati.

11.11.2016 Studenti si vyzkoušeli profesi výpravčího

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) nabízí už od loňského roku možnost vyzkoušet si některé drážní profese. Díky projektu Staň se na jeden den… dostávají studenti možnost navštívit vybraná pracoviště správce drážní infrastruktury a poznat, co práce na dané pozici obnáší.

10.11.2016 Diagnostikou jedoucích železničních vozidel bylo vybaveno 42 traťových úseků

Správa železniční dopravní cesty zavedla systém diagnostiky jedoucích železničních vozidel na řadě traťových úseků. Projekt zahrnoval instalaci 42 nových indikátorů včetně vyhodnocovacích pracovišť a řídicího systému, jehož úkolem je z dlouhodobého hlediska a v návaznostech vyhodnocovat naměřené hodnoty. Hlavním cílem projektu bylo především zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti provozu na železniční síti.

08.11.2016 Nová napájecí stanice v Oldřichově u Duchcova zajistí bezpečnější a spolehlivější provoz na železnici

Správa železniční dopravní cesty dnes slavnostně ukončila rekonstrukci trakční napájecí stanice (TNS) Oldřichov. Nová měnírna je klíčová pro zajištění bezpečnosti a spolehlivého provozu na příslušných úsecích. Nezbytnost realizace této stavby vycházela především z rostoucích požadavků na energetické napájení železničních tratí.

03.11.2016 Cestování vlakem na trati Klatovy – Železná Ruda je díky rekonstrukci rychlejší a bezpečnější

Správa železniční dopravní cesty zrekonstruovala téměř padesátikilometrový traťový úsek mezi Klatovy a Železnou Rudou. Slavnostní ukončení této rozsáhlé rekonstrukce proběhlo v prostorách železniční stanice Železná Ruda-Alžbětín, která leží přímo na česko-německé hranici. Hlavním přínosem projektu je především zvýšení traťové rychlosti a zajištění většího pohodlí a bezpečnosti cestujících.

31.10.2016 SŽDC začíná opravovat první nádraží

Správa železniční dopravní cesty jako nový vlastník nádražních budov, již po jejich převodu z ČD deklarovala, že chce s prvními opravnými pracemi začít neprodleně. Při vytváření seznamu budov, které zásah potřebují nejnutněji, vycházela z jejich skutečného technického stavu.

25.10.2016 Další traťový úsek na Valašsku prošel obnovou

Správa železniční dopravní cesty zlepšila parametry železniční tratě z Hranic na Moravě do Střelné v úseku Teplice nad Bečvou (mimo) – Hustopeče nad Bečvou (mimo). Hlavním cílem projektu bylo její uvedení do technického stavu odpovídajícího evropským parametrům a standardům.

20.10.2016 Dvě nové napájecí stanice v Chomutově a Mostě zajistí bezpečnější a spolehlivější železniční provoz

Správa železniční dopravní cesty dnes slavnostně ukončila výstavbu trakčních napájecích stanic (TNS) Chomutov a Most. Nové měnírny jsou klíčové pro zajištění bezpečnosti a spolehlivého provozu na příslušných úsecích. Nezbytnost realizace těchto staveb vycházela především z rostoucích požadavků na energetické napájení železničních tratí.

20.10.2016 Projekt SŽDC a ČD Železniční doprava pro kraje dnes míří na Slovensko

Úspěšný projekt Železniční doprava pro kraje překročí naše hranice, míří na Slovensko. Ke kulatému stolu v Bratislavě dnes zasednou zástupci ministerstev dopravy, vedení Správy železniční dopravní cesty a Českých drah spolu se slovenskými partnery ze Železnic Slovenské republiky (ŽSR) a Železniční společnosti Slovensko (ZSSK). Hlavními tématy jednání jsou současné i budoucí provozování přeshraničních tratí, včetně plánovaných investic, modernizace tratí a v neposlední řadě také koordinace regionální a dálkové dopravy.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC