Aktuality

07.09.2016 Drážní hasiči prezentují svou techniku dětem

První zářijové týdny jsou z hlediska úrazů a dopravních nehod, jejichž účastníky jsou děti, velmi rizikové. Děti si po návratu z prázdnin znovu osvojují pravidla bezpečného chování nejen v silničním provozu. Pomoci jim v tom má zábavně-vzdělávací projekt V POHODĚ DO ŠKOLY, jehož garantem je BESIP a v rámci kterého se prezentují také hasiči Správy železniční dopravní cesty.

26.08.2016 Mimořádná změna železniční osobní dopravy od 5. září

Správa železniční dopravní cesty připravila na pondělí 5. září mimořádnou změnu jízdního řádu železniční osobní dopravy 2016. Od tohoto data dochází jen k minimálním úpravám v jízdě vlaků.

11.08.2016 Stovky Pražanů denně riskují při přecházení kolejiště

Dnes skončila dvoudenní preventivně bezpečností akce „Riskuješ? Zaplatíš!“, kterou pořádala Správa železniční dopravní cesty a Policie České republiky. Tento projekt, který postupně pokračuje po všech krajích v Česku, byl tentokrát zaměřen na Prahu. Cílem bylo upozornit cestující na skutečnost, že se přecházením přes koleje dopouštějí přestupku.

05.08.2016 Modernizace tříkolejného úseku z Prahy-Běchovic do Úval je dokončená

Správa železniční dopravní cesty ukončila jednu z nejvýznamnějších staveb na území hlavního města Prahy a středočeského regionu – modernizaci traťového úseku z Prahy-Běchovic do Úval. Tato náročná stavba, která byla po dlouhých letech příprav zahájena 17. října 2013, se v květnu letošního roku dočkala úspěšného uvedení do zkušebního provozu.

04.08.2016 Vyjádření k problematice vadných jazyků výhybek

Veškerá dosavadní šetření podepřená dodatečnými zkouškami a metalografickými rozbory prokázala, že se nejedná o charakter vady, který by měl vliv na bezpečnost provozu.

29.07.2016 Začíná revitalizace trati z Brna do Jihlavy. V její části nahradí vlaky až do prosince autobusy.

Správa železniční dopravní cesty zahájila revitalizaci podstatné části železniční trati číslo 240. Stavět se bude v úseku Zastávka u Brna – Krahulov, který měří celkem 45,6 km. V souvislosti s tím také dnes začala mezi Náměští nad Oslavou a Okříškami nepřetržitá výluka, která potrvá až do 8. prosince.

28.07.2016 Preventivní opatření správce infrastruktury s ohledem na objevené závady na některých výhybkách

Na základě místního šetření ve stanici Horažďovice předměstí, kde byla při pravidelné kontrole objevena závada – povrchová trhlina na jazycích některých nově instalovaných výhybek, přijal správce infrastruktury okamžitá preventivní opatření. Kontrolu všech dílů ze stejné šarže, snížení rychlosti, zajištění dohledu a podrobné každodenní kontroly stavu.

21.07.2016 Zvyšování bezpečnosti na přejezdech

Bezpečnost drážního provozu a tedy i zvyšování bezpečnosti na přejezdech je jednou z hlavních priorit Správy železniční dopravní cesty. Neúprosné statistiky nehod a tragické následky střetů silničních vozidel s vlaky na přejezdech si vyžadují další technická zajištění jako detektory překážek, sekvenční sklápění závor nebo inteligentní kamerové systémy. Přes veškerá bezpečnostní opatření na straně železnice však zásadní roli sehrává správné chování řidičů a chodců, respektování pravidel a prevence.

20.07.2016 Železnice se přibližuje zrakově postiženým

Správa železniční dopravní cesty i České dráhy se dlouhodobě zaměřují na odstraňování překážek a zlepšování podmínek cestování osob se sníženou schopností pohybu a orientace v železniční dopravě. Pro zrakově postižené spoluobčany postupně instalují ve stanicích a ve vlacích vodicí hmatové či akustické prvky a hlasové informační systémy. Správa železniční dopravní cesty navazuje na České dráhy při odstraňování bariér ve výpravních budovách a jako nový vlastník aktuálně připravuje nastavení jednotných srozumitelných pravidel pro cestující s hendikepem v projektu s názvem Orientační a informační systém v železničních stanicích a na železničních zastávkách, na kterých spolupracuje také se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých České republiky (SONS), a který bude zahrnovat jak výpravní budovy, tak podchody, nástupiště a další veřejně přístupné prostory železničních stanic.

19.07.2016 SŽDC nakoupila na burze energie pro celý resort dopravy, náklady na elektřinu a plyn klesnou o 30 milionů korun

Resort Ministerstva dopravy letos znovu efektivně nakoupil energie na burze. Ministerstvo centralizovalo svoji spotřebu se spotřebou svých organizací a nakoupilo prostřednictvím Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) na příští rok téměř 300 tisíc megawatthodin (MWh) elektřiny a více než 175 tisíc MWh zemního plynu. Nákup byl realizován v červenci na Českomoravské komoditní burze Kladno a došlo jím ke snížení nákladů celého resortu meziročně o 30 milionů korun.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC