Aktuality

23.11.2015 SŽDC dokončila optimalizaci železnice z Chebu do Německa

Optimalizace železniční trati z Chebu ke státní hranici s Německem je hotová. Správa železniční dopravní cesty ji dnes slavnostně zakončila v Kulturním centru Svoboda v Chebu. Nejzápadnější část 3. tranzitního železničního koridoru tak již čeká jen na elektrizaci a obdobné úpravy navazujícího úseku v Německu.

20.11.2015 Informace ze zasedání Správní rady SŽDC

Výsledky hospodaření Správy železniční dopravní cesty za prvních devět měsíců letošního roku, problematika prodeje majetku včetně regionálních drah a také rozšíření portfolia centrálních nákupů od roku 2017. Těmito tématy se zabývala Správní rada SŽDC na svém listopadovém jednání.

18.11.2015 Česká železnice je otevřenější a konkurenceschopnější díky implementaci TSI-TAF

Správa železniční dopravní cesty dokončila druhou fázi implementace TSI-TAF do svých informačních systémů. Primárním důvodem realizace projektu je úplné naplnění požadavků na vzájemnou datovou komunikaci danou Nařízením Evropské komise č. 62/2006 (ES) o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému telematické aplikace v nákladní dopravě transevropského konvenčního železničního systému, zkráceně TSI–TAF.

10.11.2015 Severomořsko-baltský železniční nákladní koridor (RFC 8) spojující východ se západem zahájil činnost

Po několika letech intenzivních přípravných prací byla 10. listopadu 2015 zahájena činnost Severomořsko-baltského železničního nákladního koridoru (angl. Rail Freight Corridor 8, zkr. RFC 8), který spojuje východ se západem.

10.11.2015 Baltsko-jadranský železniční nákladní koridor (RFC 5) spojuje sever s jihem

Po několika měsících intenzivních přípravných prací se dnes ve Varšavě uskutečnila inaugurace Baltsko-jadranského železničního nákladního koridoru č. 5 (angl. Rail Freight Corridor 5, zkr. RFC 5). Je součástí evropské železniční sítě pro nákladní dopravu sestávající z devíti definovaných železničních nákladních koridorů vytvořených na základě nařízení (EU) č. 913/2010 ze dne 22. září 2010.

02.11.2015 Informace ze zasedání Správní rady SŽDC

Hodnocení výlukové činnosti, čerpání evropských financí nebo rozšíření stávajících pravidel pro přímý prodej nepotřebných nemovitostí. To jsou zásadní body z programu pravidelného pátečního jednání Správní rady SŽDC.

23.10.2015 Správa železniční dopravní cesty již zveřejnila na svém webu Jízdní řád 2016

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) zveřejnila na svých internetových stránkách kompletní Jízdní řád 2016, který vstoupí v platnost 13. prosince letošního roku. Publikováním jízdního řádu na webu plní státní organizace svou zákonnou povinnost.

21.10.2015 Nová napájecí stanice v Albrechticích zajistí spolehlivý provoz elektrických vlaků na Těšínsku

Správa železniční dopravní cesty dnes slavnostně ukončila výstavbu trakční napájecí stanice v Albrechticích. Nová měnírna je klíčová pro zachování železniční dopravy na důležité spojnici mezi Ostravou a Českým Těšínem ve stávajícím rozsahu a bez ohledu na plynulost provozu.

16.10.2015 Reakce SŽDC na reportáž TV Nova ze dne 15. 10. 2015

Reportáž o nefunkčnosti přejezdu Pardubice Slovany, kterou odvysílala v hlavních zprávách TV Nova dne 15. 10. 2015, obsahuje bohužel tendenční a zkreslené informace.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC