Aktuality

09.12.2013 SŽDC podepsala kolektivní smlouvu na rok 2014

Po náročném vyjednávání podepsalo vedení Správy železniční dopravní cesty podnikovou kolektivní smlouvu pro rok 2014 se svými sociálními partnery. Podle dokumentu, který je kompromisem obou vyjednávacích stran, zůstanou firemní benefity v rozsahu letošního roku. Zaručen je i mírný růst mezd.

03.12.2013 Slavnostní ukončení stavby Rekonstrukce a zkapacitnění trati Studénka – Mošnov

Správa železniční dopravní cesty dnes slavnostně ukončila rekonstrukci jednokolejné trati Studénka – Veřovice v úseku mezi železničními stanicemi Studénka a Sedlnice. Stavbou byly vytvořeny podmínky pro realizaci samostatné navazující investice Moravskoslezského kraje, která zajistí přibližně 3 kilometry dlouhé kolejové napojení letiště Leoše Janáčka Ostrava na právě zrekonstruovanou trať.

29.11.2013 Správa železniční dopravní cesty ukončila pilotní projekt modernizace vybraných železničních přejezdů

SŽDC dnes slavnostně ukončila investiční akci Přejezdy v úseku Rumburk – Dolní Poustevna, pilotní projekt, jejímž smyslem byla modernizace zabezpečovacích zařízení na vybraných třinácti železničních přejezdech. SŽDC má ve své zprávě 8 070 železničních přejezdů, zabezpečení řady z nich již neodpovídá současným bezpečnostním trendům. Projekt, který spolufinancuje Evropská unie, bude pokračovat i v dalších letech modernizací stovek právě takto technicky zastaralých železničních přejezdů.

27.11.2013 Rádiový systém GSM-R byl nově spuštěn na trati z Děčína přes Ústí nad Labem, Mělník a Všetaty do Kolína

Další část tuzemská železniční sítě byla dovybavena celoevropským digitálním rádiovým standardem GSM-R pro zvýšení bezpečnosti vlakových tratí. Pokryt byl 172 kilometrů dlouhý úsek Děčín Prostřední Žleb – Děčín východ – Ústí n/L. Střekov – Mělník – Všetaty – Lysá n/L. – Kolín. “Síť GSM-R umožňuje železničním dopravcům komunikovat prostřednictvím jediné vozidlové radiostanice v rámci celé Evropy,” uvedl dnes na odborném semináři o digitalizaci národních železničních koridorů Mojmír Nejezchleb, náměstek generálního ředitele Správy železniční dopravní cesty. Stavba je v rámci Operačního programu Doprava na léta 2007–2013 spolufinancovaná Evropskou unií z Fondu soudržnosti. Míra spolufinancování EU může dosahovat maximálně 85 % ze způsobilých nákladů stavby, EU příspěvek tedy může činit až 297.980.250 korun. Národní financování zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury.

27.11.2013 Slavnostní ukončení realizace české části projektu Lubahn

Cestující na přeshraniční vlakové lince z Liberce do Žitavy (Zittau) a Rybniště s odbočkou z Varnsdorfu do Seifhennersdorfu již mohli zaznamenat několik zlepšení, která jim přinesla realizace česko-německého projektu Lubahn. Na českém území zahrnoval rekonstrukci 5. nástupiště ve stanici Liberec a výstavbu nové zastávky Varnsdorf staré nádraží. Hlavním partnerem projektu je saský ZVON (Dopravní svaz Horní Lužice – Dolní Slezsko), dalšími partnery pak SŽDC a Liberecký kraj.

26.11.2013 Správa železniční dopravní cesty ukončila rekonstrukci výhybek ve stanici Křižanov

Hlavní náplní stavby byla rekonstrukce výhybek ve stanici Křižanov ve směru na Havlíčkův Brod (tzv. brodské zhlaví). Ty byly současně vybaveny elektrickým ohřevem. Částečnými opravami prošel navíc i opačný konec stanice (tzv. brněnské zhlaví). Realizací stavby došlo k dosažení normového stavu a ke zvýšení bezpečnosti železniční dopravy.

22.11.2013 Fotografická soutěž 2013 zná své vítěze

Desáté výročí existence Správy železniční dopravní cesty provází v průběhu celého roku 2013 řada akcí. Jednou z nich je i vyhlášení vítězů druhého ročníku fotografické soutěže. Oproti premiérovému roku se soutěžilo hned v pěti kategoriích. Přibylo i soutěžících. Těch se letos přihlásilo 153 a poslali dohromady více než osm stovek soutěžních snímků. Na vítěze, které vybrala odborná porota, čekala kromě uznání a pamětních plaket i řada věcných cen a hodnotných dárků od sponzorů soutěže. Ty jim byly předány stylově v reprezentativních prostorách Vládního salonku pražského hlavního nádraží.

15.11.2013 Modernizace trati Rokycany – Plzeň zahájena

Správa železniční dopravní cesty zahájila důležitou modernizaci trati mezi Rokycany a Plzní. Ta je součástí páteřní transevropské dopravní sítě a vnitrostátního třetího tranzitního železničního koridoru, který vede z Prahy přes Plzeň a Cheb až na státní hranici s Německem. Po dokončení modernizace celé tratě mezi hlavním městem a Plzní by cesta vlakem měla trvat méně než jednu hodinu. Přípravnou dokumentaci a projekt stavby zpracovala společnost SUDOP Praha. Realizaci pak provede za 3,9 miliardy korun Sdružení MTS+SBT - MTÚ Rokycany - Plzeň, kde vedoucím účastníkem je Metrostav a.s. a členem Subterra a.s.

10.11.2013 Zahájení činnosti evropského železničního koridoru nákladní dopravy č. 9 (Česko-slovenský koridor, zkráceně CS koridor nebo RFC 9)

Zástupci Výkonné rady a Správní rady evropského železničního koridoru nákladní dopravy č. 9 schválili 7. listopadu 2013 v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 913/2010 z 22. září 2010 všechny dokumenty potřebné pro zahájení činnosti koridoru k 10. listopadu 2013. Výkonnou radu tohoto Česko-slovenského koridoru tvoří zástupci ministerstev dopravy České a Slovenské republiky, správní rada sestává z provozovatelů dráhy obou zemí: Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC), a Železníc Slovenskej republiky (ŽSR). Vedení koridoru složené ze dvou členských států je založeno na úzké spolupráci a rovnocenném principu.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC