Aktuality

16.11.2012 GIS

14.11.2012 Od nového jízdního řádu (9. 12. 2012) zavádí SŽDC na trati Břeclav – Přerov – Bohumín pravostranný provoz

Co bude zavedení pravostranného provozu znamenat pro cestující? Od 9. 12. 2012 bude k nástupu a výstupu cestujících ve všech zastávkách na trati Břeclav – Přerov – Bohumín určeno nástupiště vpravo ve směru jízdy. To znamená, že cestující budou na zastávkách zpravidla nastupovat a vystupovat na opačném nástupišti než dosud. V železničních stanicích budou údaje o příjezdu a odjezdu vlaku oznamovány staničním rozhlasem, případně informačními tabulemi.

01.11.2012 Správa železniční dopravní cesty vybrala zhotovitele staveb v Břeclavi a Ústí nad Orlicí

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) vybrala další dva zhotovitele nadlimitních zakázek na modernizaci drážní infrastruktury, v tomto případě železničních uzlů. Jediným hodnoticím kritériem byla nejnižší nabízená cena.

30.10.2012 Dálkové ovládání zabezpečení na trati Česká Třebová – Přerov dokončeno. Dispečeři mají nyní kontrolu i nad železničními přejezdy.

Slavnostně ukončen byl dnes projekt „DOZ Česká Třebová – Přerov“, který zajišťuje systém dálkového řízení dopravy a ovládání technologických zařízení v traťovém úseku Přerov (mimo) – Česká Třebová (mimo), včetně vazeb na stávající zabezpečovací a informační systémy. Vlastní řídicí dispečerské centrum pro tento úsek je umístěno do nové budovy Centrálního dispečerského pracoviště (CDP) v Přerově. Investorem stavby je státní organizace Správa železniční dopravní cesty, zhotovitelem AŽD Praha.

29.10.2012 Rekonstrukce koleje č. 1, km 30,650–38,616 trati Brno – Havlíčkův Brod dokončena. Opravené jsou mosty, v Dolní Loučkách mají nové moderní nástupiště.

Výrazného zlepšení parametrů se dočkala trať mezi Brnem a Havlíčkovým Brodem dokončením projektu „Rekonstrukce koleje č. 1, km 30,650–38,616 trati Brno – Havlíčkův Brod“. Rekonstruovány byly mimo jiné dva mosty v km 34,341 a 35,529. Investorem stavby je státní organizace Správa železniční dopravní cesty (SŽDC).

29.10.2012 Vyjádření Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, k dnes vydané zprávě Nejvyššího kontrolního úřadu

Nejvyšší kontrolní úřad dnes vydal zprávu o hospodaření Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) v letech 2009 až 2011.

26.10.2012 Otevření podchodu v Přerově zvýšilo bezpečnost cestujících

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) zlepšila podmínky pro cestující a současně zvýšila bezpečnost ve stanici Přerov, která již několik let prochází rozsáhlou modernizací. Díky vstřícnému přístupu stavebních firem zprovoznila ve čtvrtek 25. října v poledne jeden z podchodů. Téměř o měsíc dřív, než se plánovalo, se tak pro příchod k nástupištím přestaly používat úrovňové přechody.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC