Aktuality

19.04.2012 Do funkce generálního ředitele Správy železniční dopravní cesty byl jmenován Ing. Jiří Kolář, Ph.D.

Správní rada státní organizace Správa železniční dopravní cesty dnes na základě předchozího výběrového řízení zvolila generálního ředitele. Do funkce byl jmenován Ing. Jiří Kolář, Ph.D.

18.04.2012 Rekonstrukce železničního mostu v Táboře si vyžádá dopravní omezení v železniční i silniční dopravě

Účelem rekonstrukce je odstranění havarijního stavu stávajícího železničního mostu v km 0,401 trati Tábor – Bechyně, který převádí železniční trať přes silnici II/137 v Budějovické ulici v Táboře. Při rekonstrukci bude odstraněn stávající mostní objekt s ocelovou nýtovanou konstrukcí o rozpětí 15,30 m a postaven nový most o jednom poli o rozpětí 21,0 m s nosnou konstrukcí ocelovou svařovanou s dolní mostovkou.

17.04.2012 Slavnostní zahájení stavby „Rekonstrukce R 110 kV a T 110 kV trakční měnírny Pečky“

V rámci modernizace železniční sítě ČR byla slavnostně zahájena stavba „Rekonstrukce R 110 kV a T 110 kV trakční měnírny Pečky“. Jedná se o další významnou stavbu, kde je investorem Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC), a která je spolufinancována Evropskou unií z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava.

13.04.2012 Dárek pro cestující veřejnost: Příjezdy a odjezdy vlaků online přímo na webu SŽDC

Okamžitá a přesná informovanost cestující veřejnosti o vlakových spojích je hlavním motivem k realizaci a spuštění nové webové aplikace zobrazující aktuální stav příjezdů a odjezdů vlaků v jednotlivých železničních stanicích přímo na webových stránkách SŽDC. Projekt online zobrazení staničních informačních tabulí (SIT) je od 15:00 nyní aktuálně přístupný z titulní strany www.szdc.cz nebo na adrese: http://provoz.szdc.cz/Tabule/default.aspx

26.03.2012 Pokračuje stabilizace v řídících činnostech SŽDC

Státní organizace Správa železniční dopravní cesty bude mít od 1. dubna 2012 nového ekonomického náměstka, který nahradí odvolaného Ing. Vladimíra Filipa. Do čela ekonomického úseku SŽDC bude jmenován Ing. Jiří Kohout.

12.03.2012 Projekt Implementace TSI-TAF do informačních systémů SŽDC slavnostně zahájen odborným seminářem

Správa železniční dopravní cesty slavnostně zahájila odborným seminářem projekt „Implementace TSI-TAF do informačních systémů SŽDC“. Realizace projektu významným podílem přispěje k naplnění níže popsaných cílů. Kromě základního, zastřešujícího cíle, kterým je povinnost dostát požadavkům dle Nařízení EC č. 62/2006 v souladu s TSI-TAF, existuje tedy více dílčích cílů, které jsou v požadavcích TSI-TAF obsaženy nebo z jejich naplnění nepřímo vyplynou.

23.02.2012 Uzavření dohody o platnosti pravidel

Na základě dnešní mimořádné schůzky, kterou inicioval předseda správní rady státní organizace Správa železniční dopravní cesty Adolf Jílek s Pavlem Habartou pověřeným vedením SŽDC, platí ode dneška při podepisování právních dokumentů druhým zástupcem generálního ředitele SŽDC nově stanovené rozhodovací podmínky. Dochází tak k názorové shodě mezi předsedou správní rady a Pavlem Habartou pověřeným řízením SŽDC v době, kdy byla medializována otázka výkladu právních účinků jednání správní rady až po tzv. doručení podepsaného usnesení správní rady.

23.02.2012 Upřesnění informací o situaci na SŽDC uváděných v některých médiích

Ve čtvrtečním vydání deníku E15 (23. únor 2012) se v článku o státní organizaci Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) objevily neúplné informace a vyjádření, která pravděpodobně vznikla nedorozuměním na straně ministerstva dopravy. SŽDC proto považuje za korektní, uvést informace na pravou míru. SŽDC je povinna řídit se platnými právními předpisy nikoli názory či domněnkami. Vzhledem k tomu, že nepovažujeme za správné podporovat pravděpodobně mediálně cílený a účelový tlak směrem vůči SŽDC, nebudeme se, s výjimkou následujících informací, k dalšímu mediálnímu vývoji vyjadřovat.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC