Aktuality

24.03.2010 Působnost

24.03.2010 Čím se zabýváme

15.03.2010 Zahájení Modernizace Votice - Benešov u Prahy

Slavnostního zahájení se dnes dočkala modernizace dalšího úseku IV. tranzitního železničního koridoru Votice - Benešov u Prahy. Investorem stavby je státní organizace Správa železniční dopravní cesty (SŽDC).

23.02.2010 Česko prosazuje koridor E

Železniční síť se může v blízké budoucnosti stát konkurentem dálničních tras. Nutné je modernizovat hlavní železniční tahy a zejména odstranit překážky na hranicích jednotlivých států. K tomu mimo dalších opatření má přispět i jednotný systém zabezpečovacího zařízení ETCS.

28.01.2010 Nové eurozámky pro hendikepované

Celkem 11 železničních stanic Středních Čech bylo nově zapojeno do projektu Euroklíč. Speciální klíč hendikepovaným spoluobčanům umožňuje přístup do sociálních zařízení a využití schodišťových plošin.

20.01.2010 Protihluková opatřeních v Poděbradech

V současné době byly dokončeny hlavní práce, vedoucí ke snížení hlukové zátěže v Poděbradech v důsledku provozování železniční dopravy. Byly podruhé v ČR použity kolejnicové absorbéry hluku. Absorbéry snižují hlukovou zátěž přibližně o 2-6 dB.

20.01.2010 Moderní zabezpečení trati Plzeň – Klatovy

Trať Plzeň – Klatovy je nyní vybavena nejmodernějšími prvky potřebnými pro bezpečné dálkové řízení železničního provozu. Investorem akce byla Správa železniční dopravní cesty, státní organizace.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC