Aktuality

14.02.2020
Správa železnic zaznamenala během bouře Sabine 296 událostí
V souvislosti s bouří Sabine, která zasáhla většinu území České republiky na počátku tohoto týdne, zaznamenala Správa železnic celkem 296 událostí, z toho ve 192 případech došlo k zastavení provozu. V drtivé většině byl provoz zastaven kvůli popadaným stromům na trati. Dobrou zprávou je, že pouze v osmi případech došlo k najetí vlaku do stromu. Celkové škody se vyšplhaly na necelých devět milionů korun.
11.02.2020
Tunel Deboreč je proražen v celé své délce
Správa železnic dnes slavnostně ukončila prorážku tunelu Deboreč. Tunel dlouhý 660 metrů, který je důležitou součástí modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice, v budoucnu přispěje ke zkrácení jízdních dob vlaků. Práce na něm i na celém modernizovaném úseku pokračují dál ve vysokém tempu.
11.02.2020
Správa železnic se představí na pracovním veletrhu FAST JOB DAYS 2020
Správa železnic se zúčastní ve středu druhého ročníku Dne pracovních příležitostí FAST JOB DAY 2020. Pořadatelem veletrhu je Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně (FAST VUT), v jejím rámci mají firmy příležitost nabídnout studentům motivační stipendia, brigády, stáže, praxe anebo pracovní pozice.
04.02.2020
Zvyšování rychlosti na české železnici se projevuje kratšími jízdními dobami vlaků
Vlaky na české železnici zrychlují. Umožňuje to dokončování investičních akcí Správy železnic, jejichž výsledkem je mimo jiné také zvyšování traťové rychlosti. Ke zkracování jízdních dob přitom dochází nejen na zmodernizovaných hlavních tazích, ale i na zrekonstruovaných regionálních dráhách.
03.02.2020
Správa železnic zveřejnila první Tabulky traťových poměrů v upraveném formátu
Správa železnic dnes zveřejnila na Portálu provozování dráhy Tabulky traťových poměrů (TTP) pro tři tratě v novém, přepracovaném formátu. Jedná se o spuštění ověřovacího provozu modulu TTP v interně používaném informačním systému.
31.01.2020
Správa železnic letos doplní závorami dalších 39 přejezdů
Správa železnic pokračuje v trendu zvyšování bezpečnosti na železničních kříženích se silnicemi a v letošním roce doplní závory u 39 přejezdů. Statistiky mimořádných událostí způsobených řidiči motorových vozidel na přejezdech potvrzují, že se tento přístup osvědčil. Správce infrastruktury pokračuje i v prevenci a minulý týden spustil nová informační videa Bezpečná železnice zaměřená právě na chování řidičů na přejezdech.
30.01.2020
Správa železnic rekonstruuje železniční stanici Žďár nad Sázavou
Správa železnic zrekonstruuje část železniční stanice Žďár nad Sázavou a navazující traťový oblouk ve směru na Sázavu u Žďáru. Kromě železničního svršku a spodku projde obnovou i trakční vedení, a to v délce jednoho kilometru. Upraví se také zabezpečovací zařízení. Pro minimalizaci dopadu na cestující bude během prací zachován jednokolejný provoz. Dokončení stavby se předpokládá v červnu příštího roku.
28.01.2020
Vlaky zrychlí nejen při průjezdu výhybnou Dluhonice
Správa železnic pokračuje v přestavbě uzlu Přerov. Po celkové rekonstrukci samotné železniční stanice přišla na řadu nedaleká výhybna Dluhonice a přilehlé mezistaniční úseky. Dokončení stavebních prací v závěru příštího roku umožní zrychlení vlaků jedoucích jak ve směru z Prahy do Ostravy a na střední Moravu, tak na druhém koridoru spojujícím jižní a severní Moravu. Zruší se také všechny železniční přejezdy, které nahradí silniční nadjezd a lávky pro pěší. Celkové investiční náklady dosahují téměř 3,8 miliardy Kč.
23.01.2020
Rok 2020 bude pro Správu železnic ve znamení vysokého tempa rekonstrukcí tratí, nádražních budov a přípravy VRT
Správa železnic akceleruje v letošním roce přípravu desítek investičních akcí. Další desítky projektů postoupí do realizační fáze. Intenzivně pokračuje i projekt přípravy pilotních úseků vysokorychlostních tratí (VRT) a rekonstrukce nádražních budov. Dokončí se podrobnější diagnostika a statické posouzení železničních mostů. K prioritám se nadále řadí bezpečnost na železničních přejezdech.
22.01.2020
Pokračuje příprava nového železničního spojení Drážďany – Praha
Zástupci Správy železnic se včera v Drážďanech zúčastnili jednání pracovní skupiny ministerstev dopravy České republiky a Spolkové republiky Německo. Skupina pokročila v přípravě mezinárodní smlouvy, která zajistí výstavbu a provoz tohoto významného evropského projektu. Úsek VRT Praha-Vysočany – Lovosice/Litoměřice je součástí hlavní transevropské dopravní sítě, která má být dokončena do roku 2030.