Aktuality

27.09.2019
Správní rada SŽDC schválila koncepci cyklické údržby
Správní rada Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) se sešla 27. září 2019 na svém pravidelném zasedání.
24.09.2019
Negrelliho viadukt se otevře pro veřejnost
Rekonstrukční práce na Negrelliho viaduktu postoupily do závěrečné třetiny. Při této příležitosti Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) stavbu na jeden den otevře veřejnosti. Zájemci budou mít jedinečnou příležitost prohlédnout si část unikátního mostu a projít se po místech, kde už příští rok budou opět jezdit vlaky.
23.09.2019
Předběžná tržní konzultace ke zpracování studie proveditelnosti železničního uzlu Praha
Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) pokládá za jednu ze svých priorit modernizaci infrastruktury, provázané jak s rozvojem konvenční železniční sítě, tak i Rychlých spojení (RS). S ohledem na aktuální stav železničního uzlu Praha (ŽUP) a potřebu prověření jeho možného rozvoje za účelem odbavení výhledové přepravní poptávky v osobní i nákladní dopravě SŽDC připravuje veřejnou zakázku Studie proveditelnosti ŽUP včetně RS, jejíž součástí bude i provedení předběžné tržní konzultace naplánované na 8. října 2019.
19.09.2019
Koridory v okolí Prahy prošly opravami
Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) provedla v uplynulých měsících opravy několika koridorových tratí v Praze a ve Středočeském kraji. Práce probíhaly v úsecích Poříčany – Praha-Libeň, Praha – Vraňany a naposledy mezi Prahou-Hostivaří a Voticemi.
18.09.2019
Příští rok se začne opravovat výpravní budova v Českých Budějovicích
Plánovaná rekonstrukce výpravní budovy v Českých Budějovicích se přiblížila k realizaci. Centrální komise Ministerstva dopravy již schválila záměr projektu. SŽDC do konce roku vypíše výběrové řízení na zhotovitele a v průběhu roku 2020 začnou stavební práce. Rozsáhlá oprava a modernizace památkově chráněného objektu z roku 1908 bude stát 585 milionů korun.
18.09.2019
SŽDC představila aktuální stav přípravy vysokorychlostní trati Praha – Brno - Ostrava
V oblasti budování železniční infrastruktury je jednou z hlavních priorit Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) zajistit realizaci vládního Programu rozvoje rychlých železničních spojení v České republice. Pro jeho úspěšnou přípravu a realizaci je nezbytná intenzivní spolupráce SŽDC se státní správou reprezentovanou zejména Ministerstvem dopravy, Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem pro místní rozvoj a orgány krajských i místních samospráv. Proto manažer infrastruktury připravil pro letošní rok projekt prezentačních setkání Aktuální stav přípravy vysokorychlostních tratí (VRT) v České republice. Projekt pokračoval dnes setkáním v Jihlavě.
17.09.2019
SŽDC ruší přejezdy zejména na účelových komunikacích
Jednou z možností, jak zvyšovat bezpečnost železničního provozu, je rušení úrovňových křížení silnice se železnicí. Přestože se jedná o poměrně složitý správní proces, Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) již dokázala od svého vzniku v roce 2003 do konce minulého roku snížit počet přejezdů na své síti o 727. V současné době jich eviduje 7 847.
11.09.2019
Ražba tunelu Mezno odstartovala
Modernizace trati Sudoměřice – Votice na 4. tranzitním koridoru zdárně pokračuje. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) dnes slavnostně zahájila ražbu delšího ze dvou budovaných tunelů – Mezno. Jeho výstavba přispěje ke zkrácení jízdních dob vlaků jedoucích z hlavního města na jih Čech.
10.09.2019
Podzimní cesta Preventivního vlaku letos startuje v Kolíně
Úspěšný projekt Českých drah, Správy železniční dopravní cesty a ČD Cargo Preventivní vlak bezpečné železnice letos zahájí svou podzimní cestu v úterý 10. září v Kolíně a bude zde studentům a žákům k dispozici do středy 11. září. Dále se 12. a 13. září zastaví v Čáslavi, poté zavítá 24. až 26. září na pražské smíchovské nádraží, mimořádný Preventivní vlak bude také 17. až 19. září ve Žďáru nad Sázavou a svou podzimní trasu zakončí 2. října v Úvalech. Součástí letošní bezpečnostně-preventivní akce bude opět projekce filmu To nedáš! 2.
09.09.2019
Předběžná tržní konzultace ke zpracování dokumentace pro územní řízení VRT Praha-Běchovice – Poříčany
Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) pokládá za jednu ze svých současných priorit přípravu výstavby sítě vysokorychlostních tratí v České republice. S ohledem na nynější fázi projektové přípravy realizuje veřejnou zakázku na zpracování dokumentace pro územní řízení nové vysokorychlostní trati (VRT) Praha-Běchovice – Poříčany, jejíž součástí bude i provedení tzv. předběžné tržní konzultace. Ta je naplánována na 30. září.