Další informace

Strategií SŽDC je nabídnout všem dopravcům kvalitní železniční cestu v České republice, která se stává součástí hlavních tras Evropy. V tom spatřujeme jedinou možnou cestu, jak zvýšit konkurenceschopnost železnice v ČR a tím posílit její roli v dopravním sektoru.

SŽDC je členem Mezinárodní železniční unie UIC (International Union of Railways), její experti jsou aktivně zapojeni do mnoha pracovních skupin a projektů zejména spadajících do fóra Železniční systémy a Životní prostředí, včetně platformy ERTMS a GSM-R. UIC jako jedna z nejdéle fungujících organizací (v roce 2012 slaví 80 let svého trvání) je technickou platformou a kromě konkrétních projektů novelizuje a vydává směrnice (leaflets). Sdružuje přibližně 200 železničních společností z pěti kontinentů.

Další významnou mezinárodní organizací, ve které je SŽDC aktivním členem, je Společenství evropských železnic a infrastrukturních společností CER (Community of European Railway and Infrastructure Companies). CER sdružuje kolem 80 železničních podniků – dopravců i infrastrukturních společností z Evropské unie a přistupujících zemí (Chorvatsko, Makedonie, Turecko), Norska a Švýcarska. Hlavním úkolem CER je hájit zájmy sektoru, zejména se pozičními dokumenty vyjadřovat k návrhům Rady ministrů, Evropské komise a Evropského parlamentu a spolupracovat v rámci svých expertních skupin také s Evropskou železniční agenturou ERA (European Railway Agency).

SŽDC je zapojena i do dalších mezinárodních organizací (OSŽD, RNE, CEN/CENELEC, EFRTC a dalších).  


 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC