Dokumenty a předpisy

Tato stránka slouží ke zveřejňování dokumentů a vnitřních předpisů, podle nichž SŽDC jedná a rozhoduje, a které jsou chráněny autorským zákonem (viz licenční podmínky). Některé z nich mohou podle právních předpisů ukládat povinnosti i osobám mimo SŽDC.

Informace o dokumentech nebo vnitřních předpisech, a to jednotlivě nebo po skupinách, se zobrazí po vybrání/zadání příslušných parametrů z/do formuláře pro vyhledávání.

Pokud je nalezen nejméně jeden dokument nebo vnitřní předpis, zobrazí se označení jeho řady, číslo (číslo jednací), název a účinnost. Kliknutím na název si můžete zobrazit jeho další identifikační údaje.

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně přístupný, zobrazí se rovněž ikona s formátem souboru jeho elektronické podoby. Kliknutím na ikonu si můžete zobrazit jeho textové znění nebo si můžete soubor stáhnout a uložit.

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na základě podané žádosti (viz Kontakty-ceníky).

POZNÁMKA  Informace o zveřejněném dokumentu nebo vnitřním předpisu se okamžikem nabytí jeho účinnosti zobrazuje rovněž v "Novinkách", a to po dobu cca 2 měsíců.


 

Formulář pro vyhledávání

Zrušit  

Nápověda:

Pro zobrazení nápovědy najeďte myší na filtrovací pole.

Filtru vyhovuje 28 dokumentů:
Typ Řada Číslo (Číslo jednací) Název Účinnost od
MP 201/2012 Sb./MP1 Ochrana ovzduší, klimatu a ozonové vrstvy země 14.02.2018
MP 14070/2018-SŽDC-GŘ-O13 Metodický pokyn pro přípravu, realizaci a sledování liniových dopravních staveb ve vztahu k riziku svahových deformací včetně řešení mimořádných událostí 14.02.2018
MP 36435/2016-SŽDC-O12 Metodický pokyn ke Směrnici SŽDC č. 100 pro poskytování informací cestujícím ve stanicích prostřednictvím provozovatele dráhy, ve znění změny č. 1 (účinnost od 10. 12. 2017) 11.12.2016
MP 47329/2017-SŽDC-GŘ-O12 Metodický pokyn ke Směrnici SŽDC č. 100 pro poskytování informací cestujícím ve stanicích prostřednictvím provozovatele dráhy, změna č. 1 (účinnost od 10. 12. 2017) 10.12.2017
MP 50010/2017-SŽDC-GŘ-O22 Metodický pokyn pro práci s helpdeskovou aplikací 01.01.2018
MP 50023/2017-SŽDC-GŘ-O15 Metodický pokyn pro hodnocení a řízení hluku ze železniční dopravy 15.01.2018
MP č. 3/2014 Metodický pokyn ředitele odboru personálního k předpisu SŽDC Bp1 01.07.2014
MP M20/MP001 Metodický pokyn pro řízení dokumentace řídících technických aktů SŽDC M20 21.07.2015
MP M20/MP002 Předpisy, jejichž změna se může dotknout předpisu M20 01.03.2016
MP M20/MP004 Metodický pokyn pro měření prostorové polohy koleje 11.03.2016

28
prescriptline = 'MP'

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC