Dokumenty a předpisy

Tato stránka slouží ke zveřejňování dokumentů a vnitřních předpisů, podle nichž SŽDC jedná a rozhoduje, a které jsou chráněny autorským zákonem (viz licenční podmínky). Některé z nich mohou podle právních předpisů ukládat povinnosti i osobám mimo SŽDC.

Informace o dokumentech nebo vnitřních předpisech, a to jednotlivě nebo po skupinách, se zobrazí po vybrání/zadání příslušných parametrů z/do formuláře pro vyhledávání.

Pokud je nalezen nejméně jeden dokument nebo vnitřní předpis, zobrazí se označení jeho řady, číslo (číslo jednací), název a účinnost. Kliknutím na název si můžete zobrazit jeho další identifikační údaje.

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně přístupný, zobrazí se rovněž ikona s formátem souboru jeho elektronické podoby. Kliknutím na ikonu si můžete zobrazit jeho textové znění nebo si můžete soubor stáhnout a uložit.

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na základě podané žádosti (viz Kontakty-ceníky).

POZNÁMKA  Informace o zveřejněném dokumentu nebo vnitřním předpisu se okamžikem nabytí jeho účinnosti zobrazuje rovněž v "Novinkách", a to po dobu cca 2 měsíců.


 

Formulář pro vyhledávání

Zrušit  

Nápověda:

Pro zobrazení nápovědy najeďte myší na filtrovací pole.

Filtru vyhovuje 100 dokumentů:
Typ Řada Číslo (Číslo jednací) Název Účinnost od
Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních (ve znění změny č. 1 přílohy č. 1, účinnost od 1. dubna 2012) 30.06.2006
Směrnice GŘ č. 16/2005 Zásady modernizace a optimalizace vybrané železniční sítě České republiky 17.01.2006
Směrnice GŘ č. 24 Statut interního auditu a kontroly 01.10.2003
Směrnice GŘ č. 28/2005 Koncepce používání jednotlivých tvarů kolejnic a typů upevnění v kolejích železničních drah ve vlastnictví České republiky 30.03.2006
Směrnice HZS č. 19/2012 Zajištění bezpečného stavu vypnutého trakčního vedení 20.04.2012
Směrnice HZS č. 20/2012 Odborná příprava zaměstnanců HZS SŽDC 01.05.2012
Směrnice HZS č. 22/2012 Metodické listy taktických postupů zásahů na železnici 15.06.2012
Směrnice SM31 Účtování a evidence dlouhodobého majetku, Změna č. 1 13.02.2019
Směrnice SM31 Účtování a evidence dlouhodobého majetku ve znění změny č. 1 (účinnost od 13. února 2019) 01.09.2015
Směrnice SM40 Tvorba a zařazování jednotlivých účtů do syntetické a analytické evidence pro účtování, Změna č. 1 22.01.2019

100
prescriptline = 'Směrnice'

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC