Dokumenty a předpisy

Tato stránka slouží ke zveřejňování dokumentů a vnitřních předpisů, podle nichž SŽDC jedná a rozhoduje, a které jsou chráněny autorským zákonem (viz licenční podmínky). Některé z nich mohou podle právních předpisů ukládat povinnosti i osobám mimo SŽDC.

Informace o dokumentech nebo vnitřních předpisech, a to jednotlivě nebo po skupinách, se zobrazí po vybrání/zadání příslušných parametrů z/do formuláře pro vyhledávání.

Pokud je nalezen nejméně jeden dokument nebo vnitřní předpis, zobrazí se označení jeho řady, číslo (číslo jednací), název a účinnost. Kliknutím na název si můžete zobrazit jeho další identifikační údaje.

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně přístupný, zobrazí se rovněž ikona s formátem souboru jeho elektronické podoby. Kliknutím na ikonu si můžete zobrazit jeho textové znění nebo si můžete soubor stáhnout a uložit.

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na základě podané žádosti (viz Kontakty-ceníky).

POZNÁMKA  Informace o zveřejněném dokumentu nebo vnitřním předpisu se okamžikem nabytí jeho účinnosti zobrazuje rovněž v "Novinkách", a to po dobu cca 2 měsíců.


 

Formulář pro vyhledávání

Zrušit  

Nápověda:

Pro zobrazení nápovědy najeďte myší na filtrovací pole.

Novinky | Všechny typy
Typ Řada Číslo (Číslo jednací) Název Účinnost od
Pokyn GŘ č. 7/2017 Poskytování prostor pro provozní součásti zařízení služeb – železniční stanice dopravcům osobní drážní dopravy 01.04.2017
Pokyn GŘ č. 8/2008 Převzetí předpisů Českých drah, a. s., do gesce Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, na základě převodu činností provozovatele dráhy, ve znění změny č. 1 01.07.2008
Pokyn GŘ č. 9/2012 Licence a osvědčení strojvedoucího - změna č. 1 13.02.2013
Pokyn GŘ č. 9/2012 Licence a osvědčení strojvedoucího ve znění změny č. 1 (účinnost od 13. února 2013) 11.09.2012
Pokyn GŘ č. 9/2017 Aktivace a přezkušování vazby Výstrahy při nedovoleném projetí návěstidla (VNPN) a Systému traťového rádiového spojení (TRS) 02.06.2017
Pokyn GŘ č. 10/2013 Posuzování přípustnosti speciálních vozidel dodavatelů pro technologické využití při pracích na železničních drahách v majetku ČR, se kterým má právo hospodařit SŽDC 01.01.2014
Pokyn GŘ č. 10/2015 Cyklické broušení pojížděných součástí výhybek a výhybkových konstrukcí 01.01.2016
Pokyn GŘ č. 11/2009 Zavedení provozu rekuperace EHV na stejnosměrné trakční proudové soustavě 3kV 01.10.2009
Pokyn GŘ č. 12/2009 Situování nepřenosných návěstidel zabezpečovacího zařízení dle TNŽ 34 2620 - změna č. 2 01.10.2015
Pokyn GŘ č. 12/2009 Situování nepřenosných návěstidel zabezpečovacího zařízení dle TNŽ 34 2620 ve znění změn č. 1 a 2 (účinnost od 1. října 2015) 15.10.2009

718

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC