Dokumenty a předpisy

Tato stránka slouží ke zveřejňování dokumentů a vnitřních předpisů, podle nichž SŽDC jedná a rozhoduje, a které jsou chráněny autorským zákonem (viz licenční podmínky). Některé z nich mohou podle právních předpisů ukládat povinnosti i osobám mimo SŽDC.

Informace o dokumentech nebo vnitřních předpisech, a to jednotlivě nebo po skupinách, se zobrazí po vybrání/zadání příslušných parametrů z/do formuláře pro vyhledávání.

Pokud je nalezen nejméně jeden dokument nebo vnitřní předpis, zobrazí se označení jeho řady, číslo (číslo jednací), název a účinnost. Kliknutím na název si můžete zobrazit jeho další identifikační údaje.

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně přístupný, zobrazí se rovněž ikona s formátem souboru jeho elektronické podoby. Kliknutím na ikonu si můžete zobrazit jeho textové znění nebo si můžete soubor stáhnout a uložit.

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na základě podané žádosti (viz Kontakty-ceníky).

POZNÁMKA  Informace o zveřejněném dokumentu nebo vnitřním předpisu se okamžikem nabytí jeho účinnosti zobrazuje rovněž v "Novinkách", a to po dobu cca 2 měsíců.


 

Formulář pro vyhledávání

Zrušit  

Nápověda:

Pro zobrazení nápovědy najeďte myší na filtrovací pole.

Novinky | Všechny typy
Typ Řada Číslo (Číslo jednací) Název Účinnost od
čj. 1607/2007-O11/PHA Gestorský výklad předpisu, čl. 51 ČD Z11 19.03.2007
čj. 2069/2016-SŽDC-O13 Výjimka č. 19 z předpisu SŽDC S3 Železniční svršek, díl XII, článek 55 15.01.2016
čj. 3388/2016-SŽDC-O13 Výjimka č. 16/1 z předpisu SŽDC S3/2 Bezstyková kolej, článek 138 26.01.2016
čj. 4346/2013-OTH Stanovisko k šířce VSMP v km 16,67 traťového úseku Liberec - Tanvald ve vztahu k ustanovení čl. 42 dílu XVI předpisu SŽDC S3 29.01.2013
čj. 4381/2012-OTH Výjimka z předpisu SŽDC S3, díl IV, čl. 9 - přechodové svary z kolejnice tvaru R 65 na kolejnici tvaru 60 E2 v úseku Mělník - Ústí nad Labem západ 01.02.2012
čj. 5612/05-OP Pokyny pro použití nedestruktivních geofyzikálních metod v diagnostice a průzkumu tělesa železničního spodku 01.01.2006
čj. 6533/2015-O13 Výjimka č. 15/2 z předpisu SŽDC S3/2 - Bezstyková kolej, článek 79 20.01.2015
čj. 7618/09-OTH Rekonstrukce železničního mostu přes Labe v Kolíně v km 298,866 - stanovisko k navrženým řešením 17.02.2009
čj. 8237/09-OTH Rekonstrukce výhybek č. 7 - 12 v žst. Nučice - stanovisko k navrhovanému řešení 03.04.2009
čj. 9423/11-OTH Výjimka z předpisu S3, díl XII, tab.1 - bezstyková kolej na mostě. Stavba - Rekonstrukce mostu v km 1,246 trati Ústí n.L. Střekov - Ústí n.L. západ SO 01 - Rekonstrukce mostu, SO 02 - Železniční svršek. TUDU 1003 04, kol. 2 21.02.2011

718

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC