Dokumenty a předpisy

Tato stránka slouží ke zveřejňování dokumentů a vnitřních předpisů, podle nichž SŽDC jedná a rozhoduje, a které jsou chráněny autorským zákonem (viz licenční podmínky). Některé z nich mohou podle právních předpisů ukládat povinnosti i osobám mimo SŽDC.

Informace o dokumentech nebo vnitřních předpisech, a to jednotlivě nebo po skupinách, se zobrazí po vybrání/zadání příslušných parametrů z/do formuláře pro vyhledávání.

Pokud je nalezen nejméně jeden dokument nebo vnitřní předpis, zobrazí se označení jeho řady, číslo (číslo jednací), název a účinnost. Kliknutím na název si můžete zobrazit jeho další identifikační údaje.

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně přístupný, zobrazí se rovněž ikona s formátem souboru jeho elektronické podoby. Kliknutím na ikonu si můžete zobrazit jeho textové znění nebo si můžete soubor stáhnout a uložit.

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na základě podané žádosti (viz Kontakty-ceníky).

POZNÁMKA  Informace o zveřejněném dokumentu nebo vnitřním předpisu se okamžikem nabytí jeho účinnosti zobrazuje rovněž v "Novinkách", a to po dobu cca 2 měsíců.


 

Formulář pro vyhledávání

Zrušit  

Nápověda:

Pro zobrazení nápovědy najeďte myší na filtrovací pole.

Novinky | Všechny typy
Typ Řada Číslo (Číslo jednací) Název Účinnost od
čj. 10396/2018-SŽDC-GŘ-O18 Tvorba žádosti o vydání osvědčení o bezpečnosti provozovatele dráhy celostátní nebo regionální a o osvědčení dopravce, spravování, revize a úpravy manuálů o systému bezpečnosti provozovatele dráhy a o systému provozování drážní dopravy u SŽDC 23.01.2018
čj. 10629/2015-O13 Výjimka č. 15/3 z předpisu SŽDC S3/2 - Bezstyková kolej, články 79 a 138 09.03.2015
čj. 14087/2018-SŽDC-GŘ-O12 Dohoda o zpravování strojvedoucích vlaků písemnými rozkazy pro traťový úsek Bernhardsthal Fbf – Wien 10.06.2018
čj. 16392/2017-SŽDC-GŘ-O12 Místní pohraniční ujednání o spolupráci provozovatelů drah v přeshraničním provozu na úsecích přeshraničního provozu Český Těšín (ČR) - Cieszyn (PR) 01.06.2017
čj. 16458/2015-O26 Posouzení výhledového rozsahu vlakotvorných a seřaďovacích stanic 27.09.2016
čj. 16775/2016-SŽDC-O13 Výjimka z předpisu SŽDC S3 Železniční svršek díl XII, článek 55 (S3/2008/výjimka č. 21) 15.04.2016
čj. 19521/2017-SŽDC-GŘ-O-12 Dodatkové ujednání ke Smlouvě o navázání infrastruktur SŽDC – DB RegioNetz AG a DB RegioNetz Infrastruktur GmbH pro pohraniční trať Potůčky - Johanngeorgenstadt, kompletní vydání 11.06.2017
čj. 23038/2018-SŽDC-GŘ-O13 Výjimka č. 29 z předpisu SŽDC S3 "Železniční svršek", Díl XII, čl. 39 11.04.2018
čj. 23609/13-OTH Aktualizace stanoviska k žádosti o souhlas s odchylným řešením od jednotlivých ustanovení norem ČSN 73 6360-1, ČSN 73 6320+Z1 a předpisu SŽDC S3 31.05.2013
čj. 25347/2015-O12 Gestorský výklad problematiky pojmu „závada“ předpisu SŽDC(ČD) Z1 01.07.2015

718

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC