Operativně-řídicí

Operativně-řídicí předpisy slouží zejména k provedení okamžitých manažerských nebo jiných zásahů.


Typ Řada Číslo (Číslo jednací) Název Účinnost od
čj. 000/0000 Vydání Dodatku č. 3 Kvalifikačního katalogu - Katalogu prací a jeho technická novelizace 01.07.2016
čj. 229/2015-O13 Výjimka z předpisu SŽDC S3, díl XII, článek 59 (S3/2015/Výjimka č. 15) 05.01.2015
čj. 338/2008-O11 Gestorský výklad předpisu, čl. 37 a 38 ČD Z11 15.01.2008
čj. 340/2008-O11 Gestorský výklad předpisu, čl. 53 ČD Z11 15.01.2008
čj. 533/2004-O11 Postup při výpravě elektrické jednotky ř. 680 30.06.2004
čj. 1607/2007-O11/PHA Gestorský výklad předpisu, čl. 51 ČD Z11 19.03.2007
čj. 2069/2016-SŽDC-O13 Výjimka č. 19 z předpisu SŽDC S3 Železniční svršek, díl XII, článek 55 15.01.2016
čj. 3388/2016-SŽDC-O13 Výjimka č. 16/1 z předpisu SŽDC S3/2 Bezstyková kolej, článek 138 26.01.2016
čj. 4346/2013-OTH Stanovisko k šířce VSMP v km 16,67 traťového úseku Liberec - Tanvald ve vztahu k ustanovení čl. 42 dílu XVI předpisu SŽDC S3 29.01.2013
čj. 4381/2012-OTH Výjimka z předpisu SŽDC S3, díl IV, čl. 9 - přechodové svary z kolejnice tvaru R 65 na kolejnici tvaru 60 E2 v úseku Mělník - Ústí nad Labem západ 01.02.2012
čj. 6533/2015-O13 Výjimka č. 15/2 z předpisu SŽDC S3/2 - Bezstyková kolej, článek 79 20.01.2015
čj. 7618/09-OTH Rekonstrukce železničního mostu přes Labe v Kolíně v km 298,866 - stanovisko k navrženým řešením 17.02.2009
čj. 8237/09-OTH Rekonstrukce výhybek č. 7 - 12 v žst. Nučice - stanovisko k navrhovanému řešení 03.04.2009
čj. 9423/11-OTH Výjimka z předpisu S3, díl XII, tab.1 - bezstyková kolej na mostě. Stavba - Rekonstrukce mostu v km 1,246 trati Ústí n.L. Střekov - Ústí n.L. západ SO 01 - Rekonstrukce mostu, SO 02 - Železniční svršek. TUDU 1003 04, kol. 2 21.02.2011
čj. 10629/2015-O13 Výjimka č. 15/3 z předpisu SŽDC S3/2 - Bezstyková kolej, články 79 a 138 09.03.2015
čj. 16775/2016-SŽDC-O13 Výjimka z předpisu SŽDC S3 Železniční svršek díl XII, článek 55 (S3/2008/výjimka č. 21) 15.04.2016
čj. 23609/13-OTH Aktualizace stanoviska k žádosti o souhlas s odchylným řešením od jednotlivých ustanovení norem ČSN 73 6360-1, ČSN 73 6320+Z1 a předpisu SŽDC S3 31.05.2013
čj. 25347/2015-O12 Gestorský výklad problematiky pojmu „závada“ předpisu SŽDC(ČD) Z1 01.07.2015
čj. 28266/10-OTH Výjimka z předpisu SŽDC S3 díl XII pro stavbu Elektrizace trati Zábřeh - Šumperk, SO 21-19-07, železniční most v km 6,102 01.06.2010
čj. 28320/2015-SZDC-O13 Výjimka č. 15/5 z předpisu SŽDC S3/2 - Bezstyková kolej, článek 138; Výjimka ze vzorového listu 152.035 b, d; Souhlas O13 k řešení odvodnění odlišnému oproti vzorovému listu železničního spodku Ž 3.2 02.07.2015

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC