Operativně-řídicí

Operativně-řídicí předpisy slouží zejména k provedení okamžitých manažerských nebo jiných zásahů.


Typ Řada Číslo (Číslo jednací) Název Účinnost od
D 1 Dopravní a návěstní předpis ve znění změn č. 1 až 4 01.07.2013
D 40 Dps 356/06.04.2007 06.04.2007
MP č. 3/2014 Metodický pokyn ředitele odboru personálního k předpisu SŽDC Bp1 01.07.2014
Opatření 6238/07-OP Opatření k zavedení účinnosti novelizované normy ČSN 73 6360-2:2007 01.03.2007
Opatření S 6254/2013-OTH Opatření k zavedení účinnosti Změny 1 ČSN 73 6360-2:2013 06.03.2013
Opatření S 50673/09-OTH Opatření k zavedení účinnosti novelizované normy ČSN 73 6360-2:2009 01.11.2009
Pokyn GŘ č. 8/2008 Převzetí předpisů Českých drah, a. s., do gesce Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, na základě převodu činností provozovatele dráhy, ve znění změny č. 1 01.07.2008
Pokyn GŘ č. 11/2009 Zavedení provozu rekuperace EHV na stejnosměrné trakční proudové soustavě 3kV 01.10.2009
Pokyn GŘ č. 12/2009 Situování nepřenosných návěstidel zabezpečovacího zařízení dle TNŽ 34 2620 - změna č. 2 01.10.2015
Pokyn GŘ č. 12/2009 Situování nepřenosných návěstidel zabezpečovacího zařízení dle TNŽ 34 2620 ve znění změn č. 1 a 2 (účinnost od 1. října 2015) 15.10.2009
Pokyn GŘ č. 12/2009 Situování nepřenosných návěstidel zabezpečovacího zařízení dle TNŽ 34 2620 ve znění změny č. 1 (účinnost od 1. února 2012) 15.10.2009
Pokyn SŽDC PO-15/2018-GŘ Zvýšený dohled na úsecích tratí s opakujícími se závadami v geometrické poloze koleje 25.05.2018
PPD č. 1/2008 Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy. Použití písku pro trakční účely (novelizace 09/2008) 01.10.2008
PPD č. 1/2014 Pokyn provozovatele dráhy k zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy. Ověřovací provoz přenosu kódu vlakového zabezpečovače na trati s automatickým hradlem 01.07.2014
PPD č. 1/2015 Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy. Zásady používání přivolávací návěsti v aretovaném režimu 04.06.2015
PPD č. 2/2011 Pokyn provozovatele dráhy k zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy. Zvýšení základní rychlosti u vlaků nákladní dopravy v trati Praha Bubeneč - Děčín st.hr. a zpět na 120 km/hod. 11.12.2011
PPD č. 3/2008 Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy. Zajištění jízd speciálních hnacích vozidel 01.10.2008
PPD č. 4/2015 Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy. Uplatňování ustanovení předpisu SŽDC D1 při organizování drážní dopravy za zhoršené povětrnostní situace 01.02.2016
PPD č. 6/2008 Pokyn provozovatele dráhy k zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy. Provozní opatření k provozování drážního vozidla typu ES64U4-C a ES64U4-D ve znění změny č. 4 09.04.2014
PPD č. 8/2011 Pokyn provozovatele dráhy k zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy. Provozní opatření k provozování drážního vozidla typu Regio Shuttle řady 840 a 841 - změna č. 1 22.08.2013

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC