Operativně-řídicí

Typ
Vlastník SŽDC
Předpisová řada Pokyn
Číslo (číslo jednací) GŘ č. 8/2008
Celý název dokumentu nebo vnitřního předpisu Převzetí předpisů Českých drah, a. s., do gesce Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, na základě převodu činností provozovatele dráhy, ve znění změny č. 1
Účinnost od 01.07.2008
Gestorský útvar Odbor strategie (O26)
Gestor Jaruška Vojtěch, Bc.
Email gestora Jaruska@szdc.cz
Typ dokumentu Operativně-řídicí
Cena za know-how 0,00 Kč
Počet vydaných změn 1
Údaje o vydaných změnách Změna č. 1, čj. 22084/08-OKS, účinnost od 01.07.2008
Souvisící vnitřní předpisy
  • Převzetí předpisů Českých drah, a. s., do gesce Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, na základě převodu činností provozovatele dráhy
Formát listinné podoby A4

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC