Operativně-řídicí

Typ
Vlastník SŽDC
Předpisová řada čj.
Číslo (číslo jednací) 47472/10-OTH
Celý název dokumentu nebo vnitřního předpisu Výjimka z předpisu SŽDC S3 díl XII pro stavbu Elektrizace trati Zábřeh - Šumperk, SO 11-19-01, železniční most v km 0,206
Účinnost od 12.11.2010
Gestorský útvar Odbor traťového hospodářství (O13)
Gestor Szabó Petr, Ing.
Email gestora szabo@szdc.cz
Typ dokumentu Operativně-řídicí
Cena za know-how 0,00 Kč
Počet vydaných změn 0
Údaje o vydaných změnách
Souvisící vnitřní předpisy
Formát listinné podoby A4

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC